KUNNOSSAPITO KETTERÄKSI

aneo_white_300px

 

ANEO SOFTWARE OY

Ratatie 11 A, 01300 Vantaa

Finland

YHTEYDENOTTOLOMAKE

 

HALUAMME AUTTAA SINUA PITÄMÄÄN RAKENNUKSET, KONEET JA LAITTEET HYVÄSSÄ KÄYTTÖKUNNOSSA JA TUOTANNON PYÖRÄT PYÖRIMÄSSÄ 24/7!

 

Olemme kehittäneet ANEO Zero CMMS kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmän, joka auttaa sinua:

  • Reagoimaan vikailmoituksiin nopeasti; 
  • Hallitsemaan ennakkohuoltoja helpommin; ja
  • Toteuttamaan ennakkohuollot, korjaukset ja seisokkityöt tehokkaasti.

ANEO Zero CMMS (cloud-based maintenance management system) on kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmä, jonka toimitamme sinulle ohjelmistopalveluna tietoverkon kautta ns. pilvipalveluna.

  • Parannamme järjestelmää jatkuvasti käyttäjiltä ja asiakkailta saatujen kokemusten ja palautteiden perusteella;
  • Ylläpidämme järjestelmää ja se päivitetään säännöllisesti noin kerran kuukaudessa;
  • Sinun pitää vain painaa nappia ennen kuin kirjaudut sisään järjestelmään järjestelmäpäivityksen jälkeen.

Voit kirjautua sisään järjestelmään koska tahansa (24/7) ja missä tahansa 4G LTE  / 5G tietoverkon alueella. Tarkasta LTE 4G / 5G tietoverkon kattavuus täältä!

 

OTA YHTEYS  

ANEO Zero (1200 x 628 px) (1) (SQUARE)
Asiakkaat

Me haluamme auttaa!

EDUT

MTTR

 
Mean Time To Repair tai suomeksi keskimääräinen vian korjaamiseen kuluva aika vian ilmenemisestä  on yksi kunnossapidon avaintulos-mittareista.
 
Nopea reagoiminen vikailmoituksiin lyhentää vian korjaamiseen kuluvaa aikaa.
 
Antamalla tuotannon käyttäjille mahdollisuus käyttää mobiililaitteita ja tehdä vikailmoituksia ketterästi kentällä suoraan kunnossapidon toiminnan-ohjausjärjestelmässä voidaan antaa kunnossapidolle mahdollisuus reagoida nopeasti vikailmoituisiin ja korjata vialliset laitteet ennen kuin vikaantuneet laitteet aiheuttaa suurempaa vahinkoa rakennuksille, koneille tai muille laitteille.

80/20

Ennakkohuoltoihin käytetty aika verrattuna korjaustöihin käytettyyn aikaan on yksi kunnossapidon avaintulosmittareista.
 
Hyvä tavoite on 80% huoltoa ja 20% korjausta.
 
Tunnistamalla tuotannolle kriittiset koneet ja laitteet sekä varaosat voidaan antaa kunnossapidolle mahdollisuus kohdistaa yhä enemmän  työaikaa suunniteltuihin ennakkohuoltoihin, mikä vähentää rakennusten, koneiden ja laitteiden korjaustarvetta.

Zero

Suunnitelmallinen huoltotoiminta säästää aikaa ja rahaa verrattuna korjaustoimintaan. 
 
Suunnittelemattomien korjaus- ja huoltoseisokkien vähentämineen nollaan on hyvä päämäärä.
 
Suunnittelemalla ennakkohuollot ja korjaustyöt hyvissä ajoin ennen toteutusta mahdollistaa reittitöiden ja projektien toteuttamisen tehokkaasti ja varmistaa tarvittavien työkalujen ja laitteiden sekä varaosien ja materiaalien saatavuuden toteutushetkellä.

OPEX

Operational Expenses (OPEX) tai käyttökustannukset alentuvat, kun vikailmoituksiin reagoiminen ja korjaustöiden suunnittelu ja toteutus voidaan tehdä nopeasti ennen kuin laiteviat johtavat rakennusten, koneiden tai muiden laitteiden rikkoutumiseen.

CAPEX

Capital Expenditures (CAPEX) tai pääomakustannukset alentuvat, kun rakennusten, koneiden ja laitteiden korjaus- ja huoltohistorian perusteella voidaan päättää kunnostaa rakennus, kone tai laite uuden hankkimisen sijasta, mikä optimoi pääoman käyttöä.

ROA

Return On Assets (ROA) tai pääoman tuottoaste paranee, kun suunnittelmattomien korjaus- ja huoltoseisokeihin kuluva aika voidaan vähentää lähes nollaan ja samalla lisätä tuotteiden ja palveluiden tuotantoon ja toimitukseen käytettävissä olevaa aikaa.

Johtoryhmä

Photo Markku

Markku Lyyski

Chief Executive Officer (CEO)

Markku on toimitusjohtaja ja yksi yhtiön perustajista ja omistajista. Hän on myös yhtiön teknologiajohtaja, tuotepäällikkö ja kokenut yrittäjä.

Photo Jorma Square

Jorma Manninen

Chief Marketing Officer (CMO)

Jorma on markkinointijohtaja. Hän vastaa yhtiön kansainvälisestä markkinoinnista ja myynnistä. Hän on myös kiertotalouden, materiaalikierrätyksen ja jätteestä energiaa alan eritysiasiantuntija.

Väinö Nieminen 2021

Väinö Nieminen

Chief Customer Officer (CCO)

Väinö on myynti- ja asiakkuusjohtaja ja yksi yhtiön perustajista ja omistajista. Hän vastaa kotimaan myynnistä ja asiakkuuksista. Hän on myös liiketoimintakriittisen perustiedon hallinnan (Master Data Management, MDM) erityisasiantunjia.