OSTOJEN HALLINTA

White logo - no background

OHJELMISTOMODUULI

(Versio 21.10)

OTA YHTEYS

Yritykset haluavat pitää tuotannon ja kunnossapidon kriittiset varaosat, materiaalit ja tarvikkeet aina saatavilla, joten kehitimme asiakkaiden tarpeisiin ANEO Zero CMMS-kunnossapidon ohjausjärjestelmän, jonka ostojenhallintaan kehitetty ohjelmistomoduuli luo ostoehdotukset ja tekee tarjouspyyntöjen ja ostotilausten tekemisen nopeaksi sekä toimitusten vastaanottamisen helpoksi.
  • Luo ostoehdotukset automaattisesti, kun varastonimikkeen salo alitttaa tilauspisteen.
  • Tekee tarjouspyyntöjen ja ostotilausten tekemisen nopeaksi.
  • Tekee toimitettujen varaosien, materiaalien ja tarvikkeiden saapumisen hallinnan helpoksi.

Color logo with background

 

VARAOSAT, MATERIAALIT JA TARVIKKEET

 
Kunnossapidon ostojen hallinnan kohteina ovat yleensä ostoehdotukset, tarjouspyynnöt ja ostotilaukset sekä  laitevalmistajat ja toimittajat ja toimittajilta saapuvien tuotteiden saapumiset ja palveluiden vastaanotot. Tuotannon ja kunnossapidon varastojen- ja ostojenhallinnan yhteinen päämäärä on varmistaa tuotannon raaka-aineiden, kemikaalien ja polttoaineiden sekä muiden tuotantoon käytettävien aineiden ja kunnossapidon kriittisten koneiden ja laitteiden sekä varaosien,  materiaaalien ja tarvikkeiden saatavuus kaikissa tilanteissa. Zeron ostojenhallintaohjelmiston avulla voidaan hallita tuotannon ja kunnossapidon ostoja.

OMINAISUUDET

OSTOEHDOTUKSET

 
Ostoehdotukset luodaan automaattisesti, jos varastonimikkeille on asetettu tilauspiste. Zero luo uuden ostoehdotuksen, kun tilauspiste alittuu. Ostoehdotuksia voi hakea Zerosta esimerkiksi varastonimikkeen tunnisteen, nimen tai toimittajan nimen perusteella. Ostoehdotuksia voi luoda myös ostotilausten suunnitteluvaiheessa lisäämällä ostorivejä ostotilaukselle.

OSTOTILAUKSET

 
Ostotilauksen tai tarjouspyynnön luomisen yhteydessä niille annetaan otsikko, valitaan toimittaja ja tyyppi sekä  kirjoitetaan lisätietoja. Lisäksi ostotilaukselle voidaan antaa paljon lisätietoja, jotka helpottavat niiden hakua ja raportointia. Ostotilaukselle voidaan lisätä automaattisesti luotuja ostoehdotuksia valintalistalta tai luoda uusia ostorivejä vasta suunnitteluvaiheessa.

TOIMITTAJAT

 
Laitevalmistajien, tuotteiden ja palvelujen toimittajien sekä muiden yhtiöiden yhteistietojen ylläpito onnistuu Zerossa. Uudet yhtiöt luodaan Zeroon yhtiörekisterin hallinnassa ja ne valitaan ostotilauksille toimittajarekisteristä.

TOIMITUKSET

 
Varaosien, materiaalien ja tarvikkeiden toimitukset tai saapumiset hallitaan helposti Zerossa. Saapumishetkellä tarkastetaan toimitukset ja tomitushinnat sekä tallennetaan saapuneet toimitusmäärät ostotilauksen ostoriveille.

OSTOJEN HALLINTA

(PURCHASE MANAGEMENT)

STARTER

 

ANEO Zero CMMS Starter ei sisällä ostojen hallintaa, mutta se on mahdollista ottaa käyttöön lisäominaisuutena.

Yhtiörekisterin hallinnassa voi lisätä ja tallentaa rakennusten, koneiden ja laitteiden valmistajien yhteystiedot, laitteiden ja varasosien toimittajien yhteystiedot sekä muiden sidosryhmien kuten alihankkijoiden yhteystiedot ja ylläpitää niitä samassa paikassa.

Varaosien, materiaalien ja tarvikkeiden ostajat voivat luoda ostotilauksia tai tarjouspyyntöjä sekä ottaa vastaan saapuneita tavarantoimituksia.

PROFESSIONAL

 

ANEO Zero CMMS Professional ei sisällä ostojen hallintaa, mutta se on mahdollista ottaa käyttöön lisäominaisuutena.

Ostotilauksien, tarjouspyyntöjen ja saapumisten hallinnan lisäksi Professional tasolla on mahdollista luoda ostoehdotukset automaattisesti.

Varastonimikkeille on ensin asetettava tilauspisteet, joiden alittuessa Zero luo automaattisesti ostoehdotukseT, jotka voi helposti liittää tarjouspyynnölle tai ostotilaukselle. Nimikkeille voidaan asettaa myös kerralla hankittavan erän koko tai kappalemäärä.

ENTERPRISE

 

ANEO Zero CMMS Enterprise ei sisällä ostojen hallintaa, mutta se on mahdollista ottaa käyttöön lisäominaisuutena.

Enterprise-tasolla on myös mahdollista integroida ostojen hallintaominaisuudet muiden käytössä olevien  järjestelmien kuten esimerkiksi kirjanpidon tai ostolaskujen käittelyjärjestelmän kanssa tai toiminnanohjausjärjestelmän kanssa.

Järjestelmien integroinnin etuna on se, että tiedot syötetään järjestelmiin yhden järjestelmän kautta ja muut järjestelmät hyödyntävät samaa tietoa, jolloin tietojen käytettävyys ja laatu on hyvä.

image-png-Sep-28-2021-03-22-40-55-AM

STARTER

STARTER

TOIMITTAJAREKISTERI
TARJOUSPYYNNÖT
OSTOTILAUKSET
SAAPUMISET

image-png-Sep-28-2021-06-55-26-64-AM

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL

TOIMITTAJAREKISTERI
TARJOUSPYYNNÖT
OSTOTILAUKSET
SAAPUMISET
  
AUTOMAATTISET OSTOEHDOTUKSET

image-png-Sep-28-2021-07-07-00-27-AM

ENTERPRISE

ENTERPRISE

TOIMITTAJAREKISTERI
TARJOUSPYYNNÖT
OSTOTILAUKSET
SAAPUMISET
  
AUTOMAATTISET OSTOEHDOTUKSET
 
JÄRJESTELMÄINTEGRAATIO

RAPORTOINTI

(REPORTING)

STARTER

 

ANEO Zero CMMS Starteriin sisältyy eri tyyppisten töiden ja kohteiden sekä työtuntien hakutoiminnot.

Pääkäyttäjät voivat myös hakea käyttäjiä sekä päivittää käyttäjien tietoja ja rooleja tarvittaessa.

Erityyppisille töille tallennettuja tietoja voi hakea Zerosta ja katsella niitä hakutuloslistanäkymissä.

Lisäksi voidaan hakea nimikkeitä ja ostotilauksia, jos vaihto-omaisuuden tai ostojen hallinta ovat käytössä.

PROFESSIONAL

 

ANEO Zero CMMS Professional sisältää Starterin ominaisuudet ja lisäksi hakutulosnäkymistä voidaan kopioida tiedot MS Excel-tiedostoon raporttien räätälöintiä  varten.

Ennakkohuoltojen sekä korjaustöiden tulostaminen mahdollista joko paperille tai tiedostoon.

Tarkastusraporttien tulostustoiminto mahdollistaa myös ennakkohuoltojen tarkastuskohteiden raporttien ja niille otettujen tai liitettyjen valokuvien tulostamisen tarkastusraportin liitteiksi.

 

ENTERPRISE

 

ANEO Zero CMMS Enterprise sisältää Starterin ja Professionalin ominaisuudet sekä  mahdollisuuden tilata tilaajalle räätälöityjä raportteja.

Ennakkohuollot, joille on luotu tarkastuskohteita, voidaan tulostaa räätälöityyn raporttiin siten, että tarkastuskohteiden raporttien ja niille liitettyjen valokuvien lisäksi voidaan tulostaa vapaisiin syöttökenttiin syötetyt arvot. Tarkastuskohteet voidaan luokitella eri ryhmiin sen perusteella, miten niille tallennetut tiedot halutaan tulostaa raportissa.

 

image-png-Sep-28-2021-03-50-53-66-AM

STARTER

STARTER

HAKUTOIMINNOT
 
KOHTEET
TYÖT
TUNTIKIRJAUKSET
KÄYTTÄJÄT
 
 
 
LISÄOMINAISUUDET
NIMIKEHAKU
OSTOTILAUSTEN HAKU

image-png-Sep-28-2021-03-56-29-14-AM

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL

HAKUTOIMINNOT
 
KOHTEET
TYÖT
TUNTIKIRJAUKSET
KÄYTTÄJÄT
KUSTANNUKSET
 
 
LISÄOMINAISUUDET
NIMIKEHAKU
OSTOTILAUSTEN HAKU

image-png-Sep-28-2021-04-01-27-45-AM

ENTERPRISE

ENTERPRISE

HAKUTOIMINNOT
 
KOHTEET
TYÖT
TUNTIKIRJAUKSET
KÄYTTÄJÄT
KUSTANNUKSET
RÄÄTÄLÖIDYT RAPORTIT
 
LISÄOMINAISUUDET
NIMIKEHAKU
OSTOTILAUSTEN HAKU

OSTOEHDOTUSTEN HAKUNÄKYMÄ

 

OSTOTILAUKSEN HAKUTULOSNÄKYMÄ

(OSTORIVIT)

 

DOKUMENTOINTI

(DOCUMENTING)

STARTER

 

ANEO Zero CMMS Starteriin sisältyy perustoiminnot erilaisten kohteiden ja palvelupyyntöjen sekä erityyppisien työmääräyksien dokumentoimiseen.

Rakennusten, koneiden ja laitteiden kohdetiedot sekä palvelupyyntöjen ja työmääräysten perustiedot voidaan ylläpitää Zerossa.

Lisäksi kohteille ja palvelupyynnöille sekä työmääräyksille voidaan ottaa valokuvia ja lisätä liitteitä mobiililaitteen tai tietokoneen muistista tai leikepöydältä sekä valita Zerosta sinne  aiemmin tallennettuja tiedostoja.

Varaosat, materiaalit ja tarvikkeet sekä ostot voidaan dokumentoida, jos vaihto-omaisuuden ja ostojen hallinta on otettu käyttöön lisäominaisuutena.

 

PROFESSIONAL

 

ANEO Zero CMMS Professional sisältää dokumentoinnin perusominaisuudet ja lisäksi kohteille voidaan liittää myös kenttätunnuksia sekä turvallisuus-, käyttö- ja huolto-ohjeita.

Yleensä vaihto-omaisuuden hallinta otetaan käyttöön lisäominaisuutena, jolloin varastonimikkeiden tiedot voidaan myös ylläpitää Zerossa ja niillekin voidaan ottaa valokuvia ja lisätä liitteitä mobiililaitteen tai tietokoneen muistista tai leikepöydältä sekä valita Zerosta aiemmin tallennettuja tiedostoja.

Varastonimikkeillä ylläpidetään myös tiedot varastoriveistä ja liittymistä kohteille ja lisäksi varaosien varastosta otot ja varastoon palautukset tallentuvat automaattisesti nimikkeen aikajanalle.

 

ENTERPRISE

 

ANEO Zero CMMS Enterprise sisältää Starter ja Professional ominaisuudet sekä usein otetaan käyttöön myös vaihto-omaisuuden ja ostojen hallinta lisäominaisuuksina.

Zero luo ostoehdotukset automaattisesti, kun varastonimikkeen tilauspiste alittuu. Ostajat luovat tarjouspyynnöt ja tilaukset, jotka tallennetaan automaattisesti. Lisäksi vastaanotettujen laitteiden ja varaosien sekä tarvikkeiden saapumiset dokumentoidaan Zeroon.

Zero voidaan myös integroida muiden järjestelmien kuten esimerkiksi ostojärjestelmien kanssa. Yleisimmin Zero on integroitu ostojen, laskutuksen, kirjanpidon tai dokumenttien hallintaan suunniteltujen järjestelmien kanssa.

OSTOTILAUSTEN DOKUMENTOINTI

(SAAPUMISET)

 

Black logo - no background-2

"Yritykset ponnistelevat ikääntyvän kalustonsa kanssa, joten kehitimme ketterän pilvipohjaisen kunnossapitojärjestelmän, joka helpottaa kunnossapidon toiminnanohjausta ja auttaa reagoimaan havaittuihin laitevikoihin nopeammin, jotta voit säästää aikaa ja rahaa sinulle tärkeämpiin asioihin!"

- Markku Lyyski, Aneo Software Oy

 

OTA YHTEYS