VARASTON HALLINTA

White logo - no background

OHJELMISTOMODUULI

(Versio 21.10)

OTA YHTEYS

Yritykset haluavat pitää vaihto-omaisuutensa kuten kunnossapidon varaosat, materiaalit ja tarvikkeet hyvässä järjestyksessä sekä lainattavat työkalut, -koneet ja -laitteet hyvässä toimintakunnossa, joten kehitimme asiakkaiden tarpeisiin ANEO Zero CMMS-kunnossapidon ohjausjärjestelmän, jonka varastonhallintaan kehitetty ohjelmistomoduuli pitää varastosaldot jatkuvasti ajan tasalla ja kriittiset varaosat ja materiaalit aina nopeasti saatavilla sekä työkoneet ja -laitteet helposti lainattavissa.
  • Varastosaldot jatkuvasti ajan tasalla ja inventointi ketterästi mobiililaitteiden avulla.
  • Varastonimikkeiden tiedot nopeasti luettavissa QR-koodien tai viivakoodien avulla.
  • Digitaaliset turvallisuus-, asennus- ja käyttöohjeet sekä käyttöturvallisuustiedotteet helposti saatavilla.
  • Automaattisesti tallennetut kulutustiedot ja käyttökohteet sekä lainaushistoria hyödynnettävissä päätöksenteon tukena.

Color logo with background

 

VAIHTO-OMAISUUS

 
"Vaihto-omaisuutta ovat elinkeinotoiminnassa sellaisinaan tai jalostettuina luovutettaviksi tarkoitetut kauppatavarat, raaka-aineet, puolivalmisteet ja muut hyödykkeet sekä elinkeinotoiminnassa kulutettaviksi tarkoitetut poltto- ja voiteluaineet ja muut tarvikkeet."
 
Lähde: Elinkeinoverolaki 360/1968 10§
 
Kunnossapidon vaihto-omaisuutta ovat yleensä varaosat, materiaalit ja tarvikkeet sekä työkalut, -koneet ja -laitteet, joita tarvitaan rakennusten, koneiden ja laitteiden tarkastuksiin, korjauksiin ja ennakkohuoltoihin.

VARAOSATIEDOT

 
ANEO Zero CMMS tukee omaisuudenhallinnan ja fyysisen käyttöomaisuuden kunnossapidon standardien mukaan  laadittujen strategisten ja operatiivisten kunnossapito-ohjelmien toteutusta. Varaosien, materiaalien ja tarvikkeiden sekä työkalujen, -koneiden ja -laitteiden nimiketiedot, turvallisuus-, asennus ja käyttöohjeet sekä käyttöturvallisuustiedotteet ja käyttökohteet voidaan ylläpitää Zerossa. Tiedot voidaan myös tulostaa asiakkaskohtaisesti räätälöitäviin raportteihin.
 

LUE MARTIN TARINA!

 

Tehdaspalvelupäällikkö Martti Pelimanni oli havainnut oireilua kunnossapidon päivittäisessä toiminnassa, jonka hän epäili johtuvan varaosien nimiketietojen rämettymisestä ja tarpeettomien käytöstä poistuneiden tuotannon koneiden ja laitteiden varaosien makaamisesta varastossa.

Lue miten varaosanimikkeiden analysointipalvelun tilaaminen ja varaosanimikkeiden harmonisointi vaikuttivat Puustellin varaosavaraston hallintaan!

Väinö Nieminen, Erityisasiantuntija

ANEO Software Oy

Capture Cover Page Puustelli

TOIMINNALLISUUDET

TUNNISTUS

 
Varaososien, materiaalien ja tarvikkeiden etsiminen ja löytäminen  sekä tunnistaminen varastoissa on helppoa, kun nimiketiedot ovat ajan tasalla ja nimikkeet on merkitty esimerkiksi QR-koodeilla tai viivakoodeille.
 
QR-koodien lukeminen onnistuu helposti tavallisten mobiililaitteiden kameroiden avulla.  NFC-koodien lukuun tarvitaan mobiililaite, joka tukee niiden lukemista. Viivakoodien lukemiseen tarvitaan lisälaite tai tiedonkeruupäätelaite, jolla voidaan lukea myös monia muita koodityyppejä.

OTTO & PALAUTUS

 
Varaosien, materiaalien ja tarvikkeiden liittäminen ennakkohuolloille ja korjaustöille sekä korjaus- ja huoltokohteina oleville rakennuksille, koneille ja laitteille on mahdollista jo suunnitteluvaiheessa, mikä nopeuttaa töiden suorittamista.
 
Asentajat voivat myös ottaa uusia varaosia, materiaaleja ja tarvikkeita työlle ja palauttaa tarpeettomat varastoon, mikä pitää varastosaldot jatkuvasti ajan tasalla. QR-koodien käyttö nimikkeiden merkitsemisessä nopeuttaa niiden tunnistamista

NIMIKETIEDOT

 
Varaososien, materiaalien ja tarvikkeiden varastonimikkeiden perustiedot kuten nimi, tekniset tiedot, hakukoodit, määrän yksiköt, nimikelajit ja -ryhmät sekä keskihinta ja tilauspiste voidaan ylläpitää Zerossa. Lisäksi varastonikkeiden QR-koodit voidaan tulostaa liitettäväksi varastonimikkeiden hyllypaikoille.

VARASTORIVIT

 
Varaosien, materiaalien ja tarvikkeiden yksilötunnus, nimi, tekniset tiedot, varastotunnus, varaston nimi ja toimipaikka sekä hyllypaikka voidaan ylläpitää Zerossa. Varastoja voi olla useita ja lainattaville työkaluille, -koneille ja -laitteille voidaan luoda oma työkaluvarasto.

LIITTYMÄT

 
Varaososien, materiaalien ja tarvikkeiden etsiminen ja löytäminen  sekä tunnistaminen Zerossa käy ketterästi, kun varastonimikkeet on liitetty korjaus- ja huoltokohteille. Varastonimikkeen kaikki liittymät näkyvät yhdellä listalla, mikä helpottaa varaston ja ostojen hallintaa.
 
 

AIKAJANA

 
Varastonimikkeiden aikajanalle tallentuu automaattisesti varaosien, materiaalien ja tarvikkeiden otot ja palautukset sekä uusien saapumiset. Otto- ja palautustapahtumiin tallentuu myös korjaus- tai huoltokohde sekä työmääräyksen tunnistetiedot.

LIITTEET

 
Varastonimikkeille voidaan ottaa valokuvia, mikä helpottaa niiden tunnistamista. Varastonimikkeille voidaan  lisäksi liittää muita tiedostoja kuten asennus- ja käyttöohjeita, käyttöturvallisuustiedotteita sekä tuote-esitteitä, jotka ovat helposti luettavissa mobiililaitteiden avulla. Zeroon voidaan tuoda uusia liitteitä ja Zerosta voidaan valita sinne aiemmin tuotuja liitteitä.

OSTOT

 
Varaosanimikkeeelle tallentuu kaikki ostotapahtumat, joista pääsee näppärästi suoraan ostotilauksille, josta edelleen ostoriveille ja saapumisten hallintaan. Nimikkeen keskihinta lasketaan automaattisesti ostotapahtumien perusteella. Zeron vaihto-omaisuuden hallinta voidaan myös intergroida käytössä olevan ostojärjestelmän kanssa.

VAIHTO-OMAISUUDEN HALLINTA

(INVENTORY MANAGEMENT)

STARTER

 

ANEO Zero CMMS Starter ei sisällä vaihto-omaisuuden hallinta, sillä esimerkiksi monet teollisuuden korjaus- ja huoltopalveluja tarjoavat yritykset käyttävät asiakkaidensa varaosia, joten vaihto-omaisuuden hallintaa ei tarvita.

Vaihto-omaisuuden hallinta voidaan toki ottaa käyttöön lisäominaisuutena.

Uuden varastonimikkeen luominen yksi kerrallaan on mahdollista Zerossa ja Aneolta saa tarvittaessa apua varastonimikkeiden luomisessa massa-ajona siirryttäessä Artturista Zeron käyttöön.

Varastonimikkeiden nimeäminen ei ole helppoa, joten Aneolta voi tilata asiantuntija- tai konsulttipalveluja avuksi nimikkeiden nimeämisohjeistuksen kehittämiseen ja varaosanimiketietojen harmonisointiin. Ota yhteys, jos tarvitset asiantuntija- tai konsulttipalveluja!

PROFESSIONAL

 

ANEO Zero CMMS Professional ei sisällä vaihto-omaisuuden hallintaa, mutta usein ominaisuudet otetaan käyttöön lisäominaisuutena etenkin, jos varaosa- ja materiaalinimikkeitä on paljon.

Varastonhoitajat voivat luoda paikkakunnalle uusia varastoja ja varastonimikkeitä yksi kerrallaan sekä  liittää varastonimikkeille valokuvia ja muita liitetiedostoja kuten  käyttö- ja asennusohjeita.

Kunnossapidon suunnittelijat voivat jo etukäteen varata tarvittavia varaosia, materiaaleja ja tarvikkeita korjaustöille ja ennakkohuolloille.

Kunnossapidon asentajat voivat työn suorituksen aikana lukea varaosille liitettyjä asennusohjeita sekä ottaa varaosia, materiaaleja ja tarvikkeita varastosta ja tarvittessa palauttaa ne takaisin varastoon.

ENTERPRISE

 

ANEO Zero CMMS Enterprise ei sisällä vaihto-omaisuuden hallintaa, mutta usein ominaisuudet otetaan käyttöön lisäominaisuuksina.

Työkalujen, -koneiden ja laitteiden lainaus sekä tarkastus-, korjaus- ja huoltotöiden suoritus lainattaville laitteille on mahdollista Enterprise-tasolla.

Kunnossapidon suunnittelijat voivat jo etukäteen varata tarvittavia työkaluja ja  -koneita sekä laitteita korjaustöille ja ennakkohuolloille sekä tarkastuksille.

Varastonhoitajat luovuttavat työkaluja ja -koneita sekä laitteita kunnossapidon asentajille, jotka palauttavat ne takaisin varastolle tai suoraan korjaamolle, jossa niiden kunto voidaan tarkastaa ja ne voidaan tarvittaessa korjata tai huoltaa ennen palauttamista varastoon, jotta ne pysyvät hyvässä käyttökunnossa ennen seuraavaa lainausta.

image-png-Sep-26-2021-06-03-42-23-AM

STARTER

STARTER

NIMIKETIEDOT
VARASTORIVIT
LIITTYMÄT
AIKAJANA
LIITTEET
QR-KOODIT
OTTO JA PALAUTUS
SAAPUMISET
INVENTOINTI

image-png-Sep-26-2021-06-09-09-29-AM

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL

NIMIKETIEDOT
VARASTORIVIT
LIITTYMÄT
AIKAJANA
LIITTEET
QR-KOODIT
OTTO JA PALAUTUS
SAAPUMISET
INVENTOINTI
KUSTANNUKSET
YKSILÖIDYT NIMIKKEET
TIEDONKERUUPÄÄTETOIMINTO
(KONFIGUROINTI)

image-png-Sep-26-2021-06-21-54-76-AM

ENTERPRISE

ENTERPRISE

NIMIKETIEDOT
VARASTORIVIT
LIITTYMÄT
AIKAJANA
LIITTEET
QR-KOODIT
OTTO JA PALAUTUS
SAAPUMISET
INVENTOINTI
KUSTANNUKSET
YKSILÖIDYT NIMIKKEET
TIEDONKERUUPÄÄTETOIMINTO
(KONFIGUROINTI)
TYÖKALULAINAUS

INVENTOINTI

(INVENTORY)

TUNNISTUS

 

QR-koodeilla merkittyjen nimikkeiden tunnistaminen varastossa käy nopeasti mobiililaitteilla, joissa on kamera ja Zeron mobiilisovellus, joka tukee QR-koodien  ja viivakoodien lukemista. Viivakoodien lukemiseen tarvitaan lisälaite mobiililaitteen rinnalle. 

ANEO Zero CMMS mahdollistaa rakennusten, koneiden ja laitteiden sekä  varastonimikkeiden  QR-koodien tulostamisen.

 

TIEDONKERUU

 

Tiedonkeruupääte mahdollistaa monien erilaisten tunnisteiden tunnistamisen samalla päätelaitteella, joka kerää tiedot ja välittää ne Zeroon. Ota yhteys, jos haluat lisätietoja tiedonkeruusta!

ANEO Zero CMMS ohjelmistopalvelun avulla varastojen inventointi sujuu ketterästi. Varastonhoitaja valitsee inventoitavan varaston ja tunnistaa varaston varastonimikkeet niiden QR-koodien tai viivakoodien perusteella.

 

TYÖKALULAINAUS

 

ANEO Zero CMMS Enterprise mahdollistaa työkalujen ja -koneiden sekä muiden lainattavien laitteiden varastojen ylläpidon.

Varastonhoitajat voivat merkitä työkalut ja -koneet sekä laitteet QR-koodeilla, mikä helpottaa ja nopeuttaa niiden tunnistamista niiden käyttökohteessa, varastolla,  ja korjaamolla. Lainattavat laitteet voivat olla myös tarkastusten, korjausten ja huoltojen kohteita.

image-png-Sep-26-2021-07-03-17-02-AM

QR-KOODIT

STARTER

NIMIKETIEDOT
VARASTORIVIT
LIITTYMÄT
AIKAJANA
LIITTEET
QR-KOODIT
OTTO JA PALAUTUS
SAAPUMISET
INVENTOINTI

image-png-Sep-26-2021-07-08-28-51-AM

INVENTOINTI

PROFESSIONAL

NIMIKETIEDOT
VARASTORIVIT
LIITTYMÄT
AIKAJANA
LIITTEET
QR-KOODIT
OTTO JA PALAUTUS
SAAPUMISET
INVENTOINTI
KUSTANNUKSET
YKSILÖIDYT NIMIKKEET
TIEDONKERUUPÄÄTETOIMINTO
(KONFIGUROINTI)

image-png-Sep-26-2021-07-09-43-70-AM

LAINAUS

ENTERPRISE

NIMIKETIEDOT
VARASTORIVIT
LIITTYMÄT
AIKAJANA
LIITTEET
QR-KOODIT
OTTO JA PALAUTUS
SAAPUMISET
INVENTOINTI
KUSTANNUKSET
YKSILÖIDYT NIMIKKEET
TIEDONKERUUPÄÄTETOIMINTO
(KONFIGUROINTI)
TYÖKALULAINAUS

RAPORTOINTI

(REPORTING)

STARTER

 

ANEO Zero CMMS Starteriin sisältyy eri tyyppisten töiden ja kohteiden sekä työtuntien hakutoiminnot.

Pääkäyttäjät voivat myös hakea käyttäjiä sekä päivittää käyttäjien tietoja ja rooleja tarvittaessa.

Erityyppisille töille tallennettuja tietoja voi hakea Zerosta ja katsella niitä hakutuloslistanäkymissä.

Lisäksi voidaan hakea nimikkeitä ja ostotilauksia, jos vaihto-omaisuuden tai ostojen hallinta ovat käytössä.

PROFESSIONAL

 

ANEO Zero CMMS Professional sisältää Starterin ominaisuudet ja lisäksi hakutulosnäkymistä voidaan kopioida tiedot MS Excel-tiedostoon raporttien räätälöintiä  varten.

Ennakkohuoltojen sekä korjaustöiden tulostaminen mahdollista joko paperille tai tiedostoon.

Tarkastusraporttien tulostustoiminto mahdollistaa myös ennakkohuoltojen tarkastuskohteiden raporttien ja niille otettujen tai liitettyjen valokuvien tulostamisen tarkastusraportin liitteiksi.

 

ENTERPRISE

 

ANEO Zero CMMS Enterprise sisältää Starterin ja Professionalin ominaisuudet sekä  mahdollisuuden tilata tilaajalle räätälöityjä raportteja.

Ennakkohuollot, joille on luotu tarkastuskohteita, voidaan tulostaa räätälöityyn raporttiin siten, että tarkastuskohteiden raporttien ja niille liitettyjen valokuvien lisäksi voidaan tulostaa vapaisiin syöttökenttiin syötetyt arvot. Tarkastuskohteet voidaan luokitella eri ryhmiin sen perusteella, miten niille tallennetut tiedot halutaan tulostaa raportissa.

 

image-png-Sep-28-2021-03-50-53-66-AM

STARTER

STARTER

HAKUTOIMINNOT
 
KOHTEET
TYÖT
TUNTIKIRJAUKSET
KÄYTTÄJÄT
 
 
 
LISÄOMINAISUUDET
NIMIKEHAKU
OSTOTILAUSTEN HAKU

image-png-Sep-28-2021-03-56-29-14-AM

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL

HAKUTOIMINNOT
 
KOHTEET
TYÖT
TUNTIKIRJAUKSET
KÄYTTÄJÄT
KUSTANNUKSET
 
 
LISÄOMINAISUUDET
NIMIKEHAKU
OSTOTILAUSTEN HAKU

image-png-Sep-28-2021-04-01-27-45-AM

ENTERPRISE

ENTERPRISE

HAKUTOIMINNOT
 
KOHTEET
TYÖT
TUNTIKIRJAUKSET
KÄYTTÄJÄT
KUSTANNUKSET
RÄÄTÄLÖIDYT RAPORTIT
 
LISÄOMINAISUUDET
NIMIKEHAKU
OSTOTILAUSTEN HAKU

NIMIKEHAKUTULOSNÄKYMÄ

 

DOKUMENTOINTI

(DOCUMENTING)

STARTER

 

ANEO Zero CMMS Starteriin sisältyy perustoiminnot erilaisten kohteiden ja palvelupyyntöjen sekä erityyppisien työmääräyksien dokumentoimiseen.

Rakennusten, koneiden ja laitteiden kohdetiedot sekä palvelupyyntöjen ja työmääräysten perustiedot voidaan ylläpitää Zerossa.

Lisäksi kohteille ja palvelupyynnöille sekä työmääräyksille voidaan ottaa valokuvia ja lisätä liitteitä mobiililaitteen tai tietokoneen muistista tai leikepöydältä sekä valita Zerosta sinne  aiemmin tallennettuja tiedostoja.

Varaosat, materiaalit ja tarvikkeet sekä ostot voidaan dokumentoida, jos vaihto-omaisuuden ja ostojen hallinta on otettu käyttöön lisäominaisuutena.

 

PROFESSIONAL

 

ANEO Zero CMMS Professional sisältää dokumentoinnin perusominaisuudet ja lisäksi kohteille voidaan liittää myös kenttätunnuksia sekä turvallisuus-, käyttö- ja huolto-ohjeita.

Yleensä vaihto-omaisuuden hallinta otetaan käyttöön lisäominaisuutena, jolloin varastonimikkeiden tiedot voidaan myös ylläpitää Zerossa ja niillekin voidaan ottaa valokuvia ja lisätä liitteitä mobiililaitteen tai tietokoneen muistista tai leikepöydältä sekä valita Zerosta aiemmin tallennettuja tiedostoja.

Varastonimikkeillä ylläpidetään myös tiedot varastoriveistä ja liittymistä kohteille ja lisäksi varaosien varastosta otot ja varastoon palautukset tallentuvat automaattisesti nimikkeen aikajanalle.

 

ENTERPRISE

 

ANEO Zero CMMS Enterprise sisältää Starter ja Professional ominaisuudet sekä usein otetaan käyttöön myös vaihto-omaisuuden ja ostojen hallinta lisäominaisuuksina.

Zero luo ostoehdotukset automaattisesti, kun varastonimikkeen tilauspiste alittuu. Ostajat luovat tarjouspyynnöt ja tilaukset, jotka tallennetaan automaattisesti. Lisäksi vastaanotettujen laitteiden ja varaosien sekä tarvikkeiden saapumiset dokumentoidaan Zeroon.

Zero voidaan myös integroida muiden järjestelmien kuten esimerkiksi ostojärjestelmien kanssa. Yleisimmin Zero on integroitu ostojen, laskutuksen, kirjanpidon tai dokumenttien hallintaan suunniteltujen järjestelmien kanssa.

NIMIKETIETOJEN DOKUMENTOINTI

(LIITTYMÄT KOHTEILLE)

 

Black logo - no background-2

"Yritykset ponnistelevat ikääntyvän kalustonsa kanssa, joten kehitimme ketterän pilvipohjaisen kunnossapitojärjestelmän, joka helpottaa kunnossapidon toiminnanohjausta ja auttaa reagoimaan havaittuihin laitevikoihin nopeammin, jotta voit säästää aikaa ja rahaa sinulle tärkeämpiin asioihin!"

- Markku Lyyski, Aneo Software Oy

 

OTA YHTEYS