Kunnossapito

 

Kunnossapito ketteräksi, 24/7!

Kunnossapito pitää yritysten rakennukset, koneet ja laitteet hyvässä toimintakunnossa ja tuotannon pyörät pyörimässä kellon ympäri.

OTA YHTEYS

 

ANEO BLOGI

 

Kunnossapito on kaikkien niiden teknisten, hallinnollisten ja johtamiseen liittyvien toimenpiteiden kokonaisuus, joiden tarkoituksena on säilyttää kohde tilassa tai palauttaa se tilaan, jossa se pystyy suorittamaan vaaditun toiminnon sen koko elinjakson aikana.

LÄHDE: SFS-EN 13306 2001

Header photo by Alonso Moreno on Unsplash

2 min read

Korjaavan kunnossapidon hallinta

Hei hyvät kunnossapitofanit! Tänään haluan valaista, mitä on korjaavan kunnossapidon hallinta? Kuvittele tilanne, jossa ajat kotiin pitkän työpäivän jälkeen ja alat huomata, että autosi moottorista...

2 min read

SUUNNITELTU KUNNOSSAPITO JA MITEN SE PARANTAA YRITYKSEN TUOTTAVUUTTA

Kuva Ibrahim BoranUnsplash

Muistan elävästi yhden ensimmäisistä kokemuksistani huonosta kunnossapidosta. Olin juuri päässyt unelmatyöpaikkaani halutussa yrityksessä, ja ensimmäisellä viikolla...

6 min read

Mitä on ennakoiva kunnossapito?

Valokuvan on ottanut petr sidorov ja sen lähde on Unsplash

Ennakoiva kunnossapito (Predictive Maintenance = PDM) on ennaltaehkäisevän kunnossapidon strategia, jossa ennakkohuoltotehtävien tulevia...

3 min read

Mitä ovat kunnossapidon toteutusprosessit?

Kunnossapitopäälliköt kamppailevat kunnossapitostrategian toimeenpanon kanssa eivätkä pysty saavuttamaan yritysjohdon kunnossapidolle asettamia päämääriä ja tavoitteita, mikä johtuu usein...

6 min read

Mitä on kuntoon perustuva kunnossapito?

Condition-Based Maintenance or CBM in short is a type of Preventive Maintenance (PM) strategy where the upcoming due dates of PM tasks are not predetermined. Instead PM tasks are scheduled based on...

4 min read

Mitä on korjaava kunnossapito?

Korjaava kunnossapito on kunnossapitostrategia, joka valitaan sellaisille rakennuksille, koneille ja laitteille, joiden annetaan vikaantua tai mennä rikki. Korjaavan kunnossapitostrategian...

3 min read

Mitä on ennaltaehkäisevä kunnossapito?

Ennaltaehkäisevä kunnossapito on rakennusten, koneiden ja laiitteiden kunnossapitostrategia, jolla estetään ei-toivotut tapahtumat vaikuttamasta tuotannon ja tuotteiden sekä palvelujen...

2 min read

Mikä on kunnossapidon johtamisprosessi?

Kunnossapitostrategian toteuttaminen ja yrityksen johdon asettamien kunnossapitotavoitteiden saavuttaminen on haastavaa johtuen usein kunnossapitoprosessin puutteesta, joten kunnossapitopäälliköiden...

3 min read

Mikä on kunnossapitoprosessi?

Kunnossapitopäälliköillä on vaikeuksia toteuttaa kunnossapitostrategiaa ja saavuttaa yrityksen johdon asettamat strategiset ja operatiiviset tavoitteet kunnossapitoprosessin puutteen vuoksi, joten...

4 min read

Mitä ovat kunnossapitotyypit?

Jotkut yritykset antavat rakennusten, koneiden ja laitteiden mennä rikki ja niiden kunnossapito perustuu yksinomaan korjaavaan kunnossapitostrategiaan. Monet yrittäjät kyllä ymmärtävät...

5 min read

Mikä on kunnossapitostrategia?

Kunnossapitostrategia vaikuttaa käyttöomaisuuden saatavuuden, luotettavuuden ja laadun parantamiseen sekä kunnossapito-ohjelmien kustannusten optimointiin.

Kunnossapito on monen yritysjohtajan...

3 min read

Mikä on CMMS?

Kunnossapitojärjestelmä tai lyhyesti CMMS on tietokoneistettu kunnossapitojärjestelmä, jonka avulla voit ohjata kunnossapidon prosesseja ja saada kunnossapitotyöt tehdyksi paremmin tai halvemmalla.

...