Tuntuuko tutulta?

Varaosien määrä lisääntyy ja varastotilan tarve kasvaa jatkuvasti.
 
 
Varaosien hankinta- ja varastotilan ylläpitokustannukset kasvavat.
 
 
Varaosiin ja varastorakennuksiin sitoutuneen pääoman määrä ja pääomakustannukset nousevat.
 
 
Varaosien etsiminen varastoista ja tilaaminen varaosatoimittajilta kuluttaa paljon tehokasta työaikaa.
 
 

PUUTTUUKO TIETOA?

 
”Puustellin kunnossapidon päivittäisessä toiminnassa oli hidasteita, sillä asentajat eivät löytäneet tarvittavia varaosia varastosta."
 
"Epäilin, että varaosanimikkeiltä puuttui tietoja, sekä erilaisista nimeämistavoista, joista ongelmat saattoivat johtua."
 
Martti Pelimanni, Tehdaspalvelupäällikkö
 
Puustelli Group Oy
 
 
 

Varaosanimikkeiden analysointipalvelu

"Varaosien varastoinnin ja varastotilan ylläpidon piilokustannuksia aiheuttavien tekijöiden tunnistaminen ei ole helppoa, sillä ne eivät näy kustannusraporteissa."
 
"Jos kunnossapidon varaosavarastojen kustannusten pitäminen kurissa tuntuu vaikealta, niin me voimme auttaa piilokustannusten tunnistamisessa."
 
"Pyydä tarjous varaosanimikkeiden analysointipalvelusta!"
 
Väinö Nieminen, Erityisasiantuntija
 
ANEO Software Oy
 
 

Kustannusvaikutukset

KÄYTTÖPÄÄOMAN

KUSTANNUKSET

LASKEVAT

 
Tunnistettujen tuplanimikkeiden osuus voi olla jopa 30 prosenttia varaosanimikkeiden määrästä.
 
Poistamalla turhat tuplanimikkeet  järjestelmästä voit vapauttaa niihin sitoutuneen käyttöpääoman muihin käyttötarkoituksiin ja poistaa tuplien  aiheuttamat kustannukset kunnossapidon varaosien varaston ylläpidon kustannuksista.

Ostotoiminnan

kustannukset

laskevat

 
Varaosien nimikkeiden virheelliset tiedot vaikeuttavat uusien varaosien tilauksia ja toimituksia.
 
Tunnistamalla ja korjaamalla varaosanimikkeiden tiedot voidaan vähentää puutteellisilla tiedoilla tehtyjä tilauksia ja virheellisiä toimituksia sekä tilattujen varaosien palautuksia varaosatoimittajiille, mikä säästää hankintakustannuksia.

Kunnossapidon

kustannukset

laskevat

 
Varaosien nimikkeiden puutteelliset tiedot hidastavat varaosien etsimistä ja löytymistä.
 
Tunnistamalla ja täydentämällä varaosanimikkeiden tiedot voidaan vähentää varaosien etsimiseen varaosavarastossa kuluvaa työaikaa ja käyttää säästetty aika  vaikka rakennusten, koneiden ja laitteiden korjaus- ja huoltotöihin.
"Pyydä tarjous varaosanimikkeiden analysointipalvelusta, jotta saat erityisasiantuntijan  näkemyksen varaosanimikkeille tallennettujen tietojen laadusta ja käytettävyydestä ennen kuin käynnistät varaosanimikkeiden harmonisointiprojektin!"
 
Markku Lyyski, Toimitusjohtaja
 
ANEO Software Oy

Erityisasiantuntija

Väinö Nieminen

Kunnossapidon varaosien varastoinnin piilokustannuksia aiheuttavien tekijöiden tunnistaminen ei ole helppoa, joten kehitimme varaosien nimikkeiden analysointipalvelun, jotta voit säästää aikaa ja energiaa sinulle tärkeämpien töiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.
 
Varaosien nimeämisessä syntyy helposti virheitä. Varastossa voi olla useita varaosanimikkeitä, jotka kuvaavat yhtä ja samaa varaosaa, mistä johtuu ns. tuplien aiheuttamat piilokustannukset. Lisäksi varaosanimikkeiden tiedot voivat olla puutteellisia tai virheellisiä tai osa tarvittavista tiedoista voi puuttua kokonaan.
 
Erityisasiantuntija Väinö Nieminen
  • Väinö Nieminen on auttanut kymmeniä yrityksiä tunnistamaaan kunnossapidon piilokustannuksia aiheuttavia tekijöitä.
  • Hänellä on parinkymmenen vuoden kokemus kunnossapidon varaosien varastoinnin kehittämisestä.
  • Tilaa erityisasiantuntijapalvelut Aneolta ja ja lähetä varaosavarastosi tiedot Väinölle analysoitavaksi!
Väinö kertoo analyysitulokset noin tunnin kestävässä palaverissa ja lähettää sinulle loppuraportin tulosten esittelyn jälkeen.
 

Aneo Software (1)

Väinö Nieminen, Erityisasiantuntija
ANEO Software Oy

Puustelli Group Oy logo

 Photo Martti Pelimanni White Line
 
Martti Pelimanni, Tehdaspalvelupäällikkö
 
”Puustellin kunnossapidon päivittäisessä toiminnassa oli hidasteita, sillä asentajat eivät löytäneet tarvittavia varaosia varastosta. Epäilin, että varaosanimikkeiltä puuttui tietoja, sekä erilaisista nimeämistavoista, joista ongelmat saattoivat johtua."
 
"Pyysin Väinöltä apua ongelmanratkaisuun. Väinö analysoi varaosanimikkeiden tiedot nopeasti ja antoi meille suositukset toimenpiteistä tilanteen parantamiseksi."
 
"Toteutimme Väinön suosittelemat toimenpiteet, joiden seurauksena meillä on nyt käytössä varaosanimikkeiden hallintaohjeet ja ohjeistettu nimikeavaus."
 
"Täydensimme nimikkeiltä puuttuvia tietoja omin voimin ja paransimme myös nimikkeiden tiedon laatua."
 
"Väinö opasti meitä koko projektin ajan."
 
"Projektin alussa oli epäilyjä lopputulosten vaikutuksista, mutta nyt arvioituna voi todeta, että projekti kannatti tehdä ja siitä saadut hyödyt ovat tunnistettavissa. Koneiden käyttöaste on parantunut häiriökustannuksilla mitattuna noin 20 %, viimeisen kuuden vuoden aikana. Parannukseen on useita vaikuttavia tekijöitä, mutta nimikkeistön vaikutus on merkittävä."
 
"Projektin vaikutuksesta varaosanimikkeiden määrä putosi lähes 30 %.” 
 
 

Kunnossapidon piilokustannukset

Me Aneolla tiedämme, että haluat kuulua niiden kunnossapidon ammattilaisten joukkoon, jotka ovat perillä kunnossapidon kustannuksista.
 
Valitettavasti kunnossapidon piilokustannukset eivät näy tavallisissa kustannusraporteissa, sillä ne ovat nimensä mukaisesti piilossa, mikä saa kustannussäästötavoitteiden saavuttamisen tuntumaan mahdottomalta.
 
Uskomme, että kunnossapidon välilliset vaikutukset yrityksen tuottavuuteen ja kannattavuuteen ovat huomattavasti merkittävämpiä kuin välittömät kustannussäästöt kunnossapidossa, vaikka kunnossapito nähdäänkin vain kustannuspaikkana tuloslaskelmissa ja pääomakustannuksia aiheuttavana toimintona taseissa.
 
"Ymmärrämme, että kustannusten säästäminen ja piilokustannusten tunnistaminen ei ole helppoa, joten olemme valmiita auttamaan sinua kunnossapidon varaosien ja varaosavaraston piilokustannuksia aiheuttavien tekijöiden tunnistamisessa."
 
Markku Lyyski, Toimitusjohtaja
 
ANEO Software Oy

Tilaa asiantuntipalvelut Aneolta!

I

Tarjous

Lähetämme sinulle tarjouksen, johon voit tutustua kaikessa rauhassa ennen kuin hyväksyt tarjouksen. Lataa malliraportti ja asiakastarina, joihin voit tutustua samalla, kun odottelet meiltä tarjousta!
 

II

Analyysitulokset

Erityisasiantuntijamme tekevät johtopäätökset analyysitulosten perusteella ja antavat suositukset jatkotoimenpiteistä sekä esittelevät analyysitulokset sinulle noin tunnin kestävän virtuaalipalaverin aikana, minkä jälkeen lähetämme sinulle loppuraportin.
 

III

VAIKUTUKSET

Analyysitulosten, johtopäätösten ja suositusten perusteella voit ryhtyä täydentämään varaosanimikkeiltä puuttuvia tietoja, korjaamaan virheellisiä tietoja sekä poistamaan tuplanimikkeitä järjestelmästä ja tarpeettomia varaosia varastosta.
 
"Autamme sinua tunnistamaan piilokustannuksia aiheuttavia tekijöitä!"
 
Väinö Nieminen, Erityisasiantuntija
 
ANEO Software Oy