Featured Image

Ennaltaehkäisevä kunnossapito on rakennusten, koneiden ja laiitteiden kunnossapitostrategia, jolla estetään ei-toivotut tapahtumat vaikuttamasta tuotannon ja tuotteiden sekä palvelujen käytettävyyteen ja laatuun sekä yrityksen tuottavuuteen. Tuottavuus on liiketoiminnan keskeinen mittari. Kaikkien voittoa tavoittelevien yritysten tavoitteena on tehdä rahaa ja käyttää sitä yrityksen korvausinvestointeihin, uusiin liiketoimintoihin tai yrityksen kasvuun muilla tavoilla. Muussa tapauksessa rahat on annettava omistajille tai osinkoina osakkeenomistajille.

ENNALTAEHKÄISEVÄN KUNNOSSPIDON TARKOITUS

Ennaltaehkäisevän kunnossapidon tarkoituksena on estää ei-toivottujen tapahtumien sattuminen ja pitää käyttöomaisuus hyvässä toimintakunnossa sekä tuotannon, tuotteiden ja palvelujen käytettävyys ja laatu suunnitellulla tai paremmalla tasolla.

MIKSI ENNALTAEHKÄISEVÄ KUNNOSSAPITO ON TÄRKEÄÄ?

Tuottavuus on tuotettujen tuotteiden ja toimitettujen palvelujen (tuotos) määrä jaettuna raaka-aineiden, energian, työvoiman ja muiden resurssien (panosten) määrällä, joka on käytetty näiden tuotteiden valmistukseen ja palvelujen toimittamiseen.

 

ProductivitySOURCE: U.S. BUREAU OF LABOR STATISTICS

 

Ennaltaehkäisevällä kunnossapidolla on keskeinen rooli käyttöomaisuuden pitämisessä hyvässä toimintakunnossa, mikä mahdollistaa jatkuvan tuotantotoiminnan ja myynnin sekä parempien palvelujen tuottamisen kellon ympäri. Ennaltaehkäisevän kunnossapidon puute johtaa huonoon saatavuuteen ja laatuun, minkä lisäksi se heikentää tuottavuutta ja lopulta yritys ansaitsee vähemmän tai alkaa menettämään rahaa.

Ennaltaehkäisevän KUNNOSSAPIDON PÄÄMÄÄRÄ

Ennaltaehkäisevän kunnossapidon perimmäinen tavoite on:

"Vähentää suunnittelemattomat huoltoseisokit nollaan."

Päämäärä voidaan saavuttaa vain, kun tuotanto ja kunnossapito jakavat tavoitteensa ja tekevät yhteistyötä saavuttaakseen toiminnalliset tavoitteensa, jotka johtavat kohti haluttua päämäärää.

ENNALTAEHKÄISEVÄ KUNNOSSAPITOSTRATEGIA

Ennaltaehkäisevä kunnossapito on yksi kolmesta kunnossapitostrategiasta, jotka yritysten omistajat, johtajat tai johtoryhmät valitsevat yrityksen käyttöomaisuuden pitämiseksi hyvässä toimintakunnossa.

ENNAKKOHUOLTO-OHJELMAT

Ennaltaehkäisevän kunnossapidon ennakkohuolto-ohjelmia kehittää kunnossapidon johtoryhmä yhtiön johdon hyväksymien kunnossapidon päämäärän ja tavoitteiden perusteella. Ohjelmat voivat sisältää aliohjelmia ja projekteja ja ne toteutetaan valitun ennaltaehkäisevän kunnossapidon strategian toteuttamiseksi.

TOTEUTUSPROSESSIT

Eurooppalaisessa EN 17007:2017 standardissa on kolme kunnossapidon toteutusprosessia:

  1. Prevent undesirable events (PRV) process,
  2. Restore the items in required state (COR) process, and
  3. Improve the items (IMP) process.

4 ENNAKKOHUOLTOTYYPPIÄ

Valittavana on neljä ennaltaehkäisevän kunnossapitostrategian alatyyppiä:

  1. Ennalta määrätty ennaltaehkäisevä kunnossapito
  2. Kuntoperusteinen ennaltaehkäisevä kunnossapito
  3. Ennakoiva ennaltaehkäisevä kunnossapito
  4. Ohjeita antava ennakoiva kunnossapito

Ennalta määrätty ennaltaehkäisevä kunnossapitostrategia määrittää tulevien ennaltaehkäisevien huoltotehtävien eräpäivät säännöllisten huoltovälien perusteella ajan tai käytön perusteella. Yleinen tapaus on auton huolto. Esimerkiksi uusi auto tulee viedä autohuoltoon kuuden kuukauden tai 10 000 km välein tai muuten valmistajan takuu raukeaa. Autonvalmistaja määrittelee myös, mitä palveluja autohuoltopaketit sisältävät ja mitä vara- tai kulutusosia tulee käyttää autohuoltoon riippumatta auton tai sen osien kunnosta.

Kuntoperusteinen ennaltaehkäisevä kunnossapito puolestaan mittaa ja analysoi kiinteistön kunnon ennen huoltotehtävien ajoittamista tai kohdentamista. Koneen kuntotietoja voidaan kerätä manuaalisesti tai automaattisesti koneisiin tilapäisesti tai pysyvästi asennettujen IoT-anturien avulla. Ennaltaehkäisevät kunnossapitotehtävät suoritetaan heti, kun kuntotiedot ylittävät ennalta asetetut rajat tai ne voidaan ajoittaa suoritettaviksi myöhempään ajankohtaan.

Ennakoiva ennaltaehkäisevä kunnossapito analysoi kerätyt koneen kuntotiedot ja kehittää algoritmeja tulevien vikojen ajoituksen ennustamiseksi. Ennaltaehkäisevät huoltotehtävät ajoitetaan ja allokoidaan suoritettaviksi ennen ennustettuja vikapäiviä.

Ohjeita antava ennakoiva ennaltaehkäisevä kunnossapito analysoi myös kerättyä koneen kuntotietoa ja kehittää algoritmeja ennustamaan tulevien vikojen ajoitusta sekä lisäksi suosittelee alan asiantuntijoiden tai tekoälyn avulla huoltotoimenpiteitä vikojen estämiseksi. Esimerkiksi paperikoneelle annettu ohje tai resepti voisi olla koneen nopeuden vähentäminen paperirullien laakereista kerättyjen tärinätietojen perusteella.

MIKÄ ON PARAS ENNAKKOHUOLTOSTRATEGIA?

No, se riippuu ...

Kun hankit uusia rakennuksia, koneita tai laitteita, niiden valmistajat määräävät ennaltaehkäisevät kunnossapitotoimenpiteet takuun pitämiseksi voimassa.

Takuuajan päätyttyä on sinun päätettävissäsi, haluatko jatkaa alkuperäisen valmistajan kunnossapitostrategian noudattamista vai vaihtaa toiseen.

Jos kyseinen omaisuus ei ole kriittinen toiminnallesi eikä liian kallis korjata tai vaihtaa, voit valita korjaavan kunnossapitostrategian ja antaa koneiden tai laitteiden vikaantua ennen niiden huoltamista ja korjaamista.

Jos kyseessä olevat koneet tai laitteet ovat kuitenkin kriittisiä tuotantotoiminnan jatkuvuuden kannalta ja niiden viat saattavat keskeyttää tuotannon tai ne voivat aiheuttaa vahinkoa muille koneille ja kalustoille, ihmisille tai ympäristölle tai niiden korjaaminen olisi erittäin kallista, saatat haluta valita kuntoon perustuvat, ennakoivan tai ohjeita antavan kunnossapitostrategian.

Kunnossapitostrategioiden valitseminen ei ole helppoa. Mutta voimme auttaa.

 

OTA YHTEYS