Featured Image

Valokuvan on ottanut petr sidorov ja sen lähde on Unsplash

Ennakoiva kunnossapito (Predictive Maintenance = PDM) on ennaltaehkäisevän kunnossapidon strategia, jossa ennakkohuoltotehtävien tulevia suorituspäivämääriä ei ole ennalta määrätty. Sen sijaan ennakkohuoltotehtävät ajoitetaan erityisasiantuntijoiden tekemien ennusteiden perusteella tulevista vioista IoT-sensorien avulla automaattisesti kerättyjen rakennusten, koneiden tai laitteiden kuntotietojen perusteella. Tekoälyä voidaan myös hyödyntää tulevien vikojen ennustamiseen, jos kerättyä dataa on käytettävissä riittävästi analysoitavaksi.

Ennakoiva ennaltaehkäisevä kunnossapitostrategia valitaan kriittisille koneille ja laitteille, jotta estetään ei-toivotut tapahtumat vaikuttamasta tuotteiden ja palvelujen tuotannon käytettävyyteen ja laatuun sekä yrityksen tuottavuuteen. Koneiden  ja laitteisen kuntotietoja käytetään tulevien vikojen ennustamiseen ja ennakkohuoltotehtävien ajoittamiseen ennen kuin tulevan vian ennakoitu aika tulee täyteen. Tarkoituksena on minimoida ennakkohuoltokustannukset välttämällä koneiden ja laitteiden huoltoa liian usein eikä koskaan liian myöhään. Ennusteet antavat aikaa pitkiä huoltoseisokkeja vaativien korjausten ja ennakkohuoltojen suunnitteluun.

Ennakoiva ennaltaehkäisevä kunnossapitostrategia parantaa tuottavuutta minimoimalla kunnossapidon kustannukset ja varmistamalla, että käyttöomaisuus on käytössä mahdollisimman pitkään ennen kuin tuotanto keskeytetään suunniteltua huoltoa varten. Tuottavuus on avain rahan ansaitsemiseen. Kaikkien voittoa tavoittelevien yritysten tavoitteena on tehdä rahaa ja käyttää sitä omaisuuden korvaamiseen, parannuksiin tai uusiin investointeihin yrityksen kasvattamiseksi. Muussa tapauksessa rahat on maksettava takaisin omistajille tai osakkeenomistajille osinkoina.

ENNAKOIVAN KUNNOSSAPIDON TARKOITUS

Ennaltaehkäisevän ennakoivan kunnossapidon tarkoituksena on estää ei-toivottujen tapahtumien syntyminen ja pitää arvokkaimmat käyttöomaisuushyödykkeet hyvässä toimintakunnossa sekä käytettävyys ja laatu suunnitellulla tai paremmalla tasolla. Lisäksi koneiden ja laitteiden huoltamista ei haluta suorittaa turhan usein eikä koskaan liian myöhään.

MIKSI ENNAKOIVA KUNNOSSAPITO ON TÄRKEÄÄ?

Tuottavuus (Productivity) on tuotettujen tuotteiden ja toimitettujen palvelujen (Output) määrä jaettuna raaka-aineiden, energian, työvoiman ja muiden resurssien (Input) määrällä, joka on käytetty näiden tuotteiden valmistukseen ja palvelujen toimittamiseen.

 

ProductivitySOURCE: U.S. BUREAU OF LABOR STATISTICS

 

Ennaltaehkäisevä ennakoiva kunnossapito on avainasemassa pitämällä arvokkaimmat käyttöomaisuushyödykkeet hyvässä toimintakunnossa, mikä mahdollistaa tuotannon ja myynnin jatkuvuuden ja parempien palvelujen tarjoamisen mahdollisimman pitkään ennen tuotannon keskeyttämistä korjaus- ja huoltotöiden vuoksi.

Ennaltaehkäisevän ennakoivan kunnossapidon puute johtaa korkeisiin kunnossapitokustannuksiin, jos ennaltaehkäiseviä ennakkohuoltotehtäviä suoritetaan liian usein tai liian myöhään, mikä aiheuttaa konevikoja ja suunnittelemattomia huoltoseisokkeja, jotka johtavat toiminnan huonoon käytettävyyteen ja laatuun, heikentävät tuottavuutta ja lopulta yritys tienaa vähemmän tai pahimmassa tapauksessa tekee tappiota.

ENNAKOIVAN KUNNOSSAPIDON PÄÄMÄÄRÄ

Ennaltaehkäisevän ennakoivan kunnossapidon perimmäinen tavoite on:

"Vähennä suunnittelemattomat huoltoseisokit nollaan ja minimoi ennaltaehkäisevän kunnossapidon kustannukset ja maksimoi tärkeimpien rakennusten, koneiden ja laitteiden tuottavuus."

Ennaltaehkäisevän ennakoivan kunnossapidon avulla voit käyttää käyttöomaisuuttasi mahdollisimman pitkään ennen kuin ennaltaehkäiseviä ennakkohuoltotehtäviä on suoritettava. Arvokkaimmat rakennukset, koneet ja laitteet ovat usein myös kalleimpia ylläpitää hyvässä kunnossa, joten kannattaa yrittää välttää ennaltaehkäisevien ennakkohuoltotehtävien suorittaminen liian usein, mikä minimoi ennakoivan kunnossapidon kustannukset ja parantaa käyttöomaisuuden tuottavuutta.

ennakoiva kunnossapitostrategia

Ennaltaehkäisevä ennakoiva kunnossapito on yksi neljästä ennaltaehkäisevän kunnossapidon strategiatyypistä, jotka yritysten omistajat, johtajat tai yritysjohtoryhmät valitsevat yrityksen käyttöomaisuuden ennaltaehkäisevän kunnossapidon toteuttamiseksi.

ENNAKOIVAT KUNNOSSAPITO-OHJELMAT

Ennaltaehkäisevät ennakoivat kunnossapito-ohjelmat kehittävää kunnossapidon johtoryhmä alan asiantuntijoiden avustuksella ja yrityksen johdon asettamien kunnossapitotavoitteiden perusteella. Ohjelmien kohteiksi valitaan arvokkaimmat käyttöomaisuushyödykkeet ennaltaehkäisevän kunnossapidon kustannusten minimoimiseksi ja sen varmistamiseksi, että valitut koneet ja laitteet pystyvät toimimaan mahdollisimman pitkään ja pysyvät hyvässä toimintakunnossa. Ohjelmat voivat sisältää aliohjelmia ja projekteja ja ne toteutetaan valitun ennaltaehkäisevän ennakoivan kunnossapidon strategian toteuttamiseksi.

KONEIDEN KUNTOTIEDOT

Ennaltaehkäisevä ennakoiva kuntoon perustuva kunnossapito tarvitsee koneen kuntotietoja ennaltaehkäisevien ennakkohuoltotehtävien suorittamisen ajoituksen määrittämiseksi. Koneen kuntoa voidaan mitata kannettavilla laitteilla säännöllisesti tai jatkuvasti valittuihin koneisiin ja laitteisiin pysyvästi asennettujen kiinteiden laitteiden avulla. Laitteet voidaan johdottaa kuntotietojen siirtämiseksi laitteista paikallisiin yhdyskäytäviin tai langattomiin akkukäyttöisiin laitteisiin, jotka kommunikoivat paikallisten yhdyskäytävien kanssa esimerkiksi Bluetoothin tai Wi-Fi-yhteyden kautta. Kerättyjä tietoja voidaan käyttää tiloissa tai siirtää edelleen pilveen internetin kautta.

KUNNONVALVONTAJÄRJESTELMÄT

Koneiden kuntotiedot voidaan kerätä kunnonvalvontajärjestelmään. Järjestelmän avulla voidaan tarkastella tietoja ja verrata niitä historiatietoihin sekä analysoida tietoja tarvittaessa sisäisten tai ulkoisten erityisasiantuntijoiden avustuksella.

ENNUSTUKSET

Koneiden kuntotietoja analysoivat erityisasiantuntijat, joilla on laajat tiedot, kokemus ja taidot koneiden kuntoanalyysistä. Tietoja verrataan historiallisiin tietoihin, ja algoritmeja voidaan kehittää auttamaan tulevien vikojen ennustamisessa. Erityisasiantuntijat pystyvät tekemään ennustuksia suhteellisen pieniin tietomääriin perustuen. Tekoälyä voidaan käyttää myös ennustamiseen. Kuntotietoja on kuitenkin kerättävä pidempiä aikoja, jotta saadaan tarpeeksi suuria näytteitä datasta.

PILVIPALVELUPOHJAISET KUNNOSSAPITOJÄRJESTELMÄT

Machine condition data can be transferred further into a Computerized or Cloud-based Maintenance Management System like the ANEO Zero CMMS. A CMMS can schedule upcoming recurring preventive maintenance tasks automatically based on the machine condition data and maintenance management can reschedule upcoming preventive maintenance tasks or create nonrecurring corrective maintenance work orders and tasks based on the predictions made by the subject matter experts based on the analyzed machine condition data.

Koneen kuntotiedot voidaan siirtää edelleen tietokoneistettuun tai pilvipalvelupohjaiseen kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmään, kuten ANEO Zero CMMS kunnossapitojärjestelmään. Järjestelmä voi ajoittaa tulevat toistuvat ennaltaehkäisevät ennakkohuoltotehtävät automaattisesti koneen kuntotietojen perusteella ja kunnossapidon suunnittelijat voivat ajoittaa tulevia ennaltaehkäiseviä ennakkohuoltotehtäviä uudelleen tai luoda kertaluonteisia korjaustyömääräyksiä ja -tehtäviä, jotka perustuvat erityisasiantuntijoiden tekemiin ennusteisiin.

MUUT 3 ENNAKKOHUOLTOTYYPPIÄ

Valittavana on kolme muuta ennaltaehkäisevän kunnossapitostrategian alatyyppiä:

  1. Ennalta määrätty kunnossapito
  2. Kuntoperusteinen kunnossapito
  3. Ohjeistava kunnossapito

Ennalta määrätty kunnossapito määrittää tulevien ennaltaehkäisevien ennakkohuoltotehtävien määräpäivät säännöllisten huoltovälien perusteella ajan tai käytön perusteella. Hyvä esimerkki on auton huolto. Uusi auto tulee viedä merkkikorjaamoon huollettavaksi esimerkiksi kuuden kuukauden tai 10000 km välein tai muuten autonvalmistajan takuu raukeaa. Autonvalmistaja määrittelee myös, mitä huoltopalveluja autohuoltopaketit sisältävät ja mitä varaosia tai materiaaleja tulee käyttää auton huoltoon riippumatta auton tai sen osien kunnosta.

Kuntoperusteinen kunnossapito sisältää huollettavan kohteen kunnon arvioinnin ja johtopäätösten teon arviointitulosten perusteella sekä mahdollisti tarvittavien ennakkohuoltotoimenpiteiden määrittelyn. Kuntoon perustuvat ennakkohuoltotehtävät voidaan käynnistää ennakkohuoltokohteen käyttäjän havainnoinnin, tarkastuksen, mittauksen tai testauksen sekä muista tietolähteistä automaattisesti kerättyjen kohteen kuntotietojen perusteella.

Ohjeistava kunnossapito analysoi myös kerättyjä ennakkohuoltokohteiden kuntotietoja ja käyttää algoritmeja ennustamaan tulevien vikojen ajoitusta ja lisäksi suosittelee alan erityisasiantuntijoiden tai tekoälyn avulla toimenpiteitä vikojen estämiseksi. Esimerkiksi paperikoneelle ohjeistus voisi olla sen nopeuden alentaminen paperikoneen telojen akselien laakereilta kerättyjen tärinätietojen perusteella.

MIKÄ ON PARAS KUNNOSSAPITOSTRATEGIA?

Kun hankit uusia uusia koneita tai laitteita, niiden valmistajat määräävät ennalta ehkäisevät kunnossapitotoimenpiteet takuun voimassaolon ylläpitämiseksi, joten sinun on noudatettava laitevalmistajan ennakkohuoltosuunnitelmaa takuuajan päättymiseen asti, muuten takuu raukeaa ennenaikaisesti. Kunnossapitojärjestelmä voi auttaa sinua toteuttamaan ennakkohuoltosuunnitelman ja suorittamaan tulevat ennakkohuoltotehtävät.

Takuuajan päätyttyä on kuitenkin sinun päätettävissäsi, haluatko jatkaa alkuperäisen laitevalmistajan ennakkohuoltosuunnitelman noudattamista vai vaihtaa toiseen.

Jos kyseessä olevat koneet tai laitteet eivät ole kriittisiä tuotteiden tai palvelujen tuottamisen tai toimittamisen näkökulmasta eivätkä ne ole liian kalliita korjata tai tarvittaessa korvata vastaavilla uusilla koneilla tai laitteilla, niin voit valita korjaavan kunnossapitostrategian ja antaa koneiden ja laitteiden vikaantua tai mennä rikki ennen kuin suoritat niiden huollot tai korjaukset.

Jos kyseessä olevat koneet tai laitteet ovat kriittisiä tuotteiden tai palvelujen tuottamisen tai toimittamisen näkökulmasta ja niiden vikaantuminen saattaa pysäyttää tuotannon tai toimitukset tai ne voivat aiheuttaa vahinkoa muille rakennuksille, koneille tai kalustolle, ihmisille tai ympäristölle tai vikojen korjaaminen olisi erittäin kallista, saatat haluta valita ennalta määrätyn, kuntoon perustuvan, ennustavan tai ohjeistavan kunnossapitostrategian.

Ennalta määrätty ennaltaehkäisevä kunnossapitostrategia estää koneiden ja laitteiden vioittumisen tai rikkoutumisen vain, jos ennaltaehkäisevät ennakkohuoltotehtävät ajoitetaan ja suoritetaan riittävän usein. Tämä voi johtaa tuotannon menetyksiin suunniteltujen huoltoseisokkien aikana ja korkeampiin ylläpitokustannuksiin kalliiden työvoimakustannusten, varaosien tai materiaalien vuoksi. Jos ennalta määrätyn ennaltaehkäisevän kunnossapidon kustannukset ovat suhteellisen korkeat, kannattaa harkita rakennusten, koneiden tai laitteiden kuntoon perustuvaa kunnossapitoa, mikä auttaa optimoimaan kunnossapitokustannuksia.

Kuntoon perustuva ennaltaehkäisevä kunnossapito edellyttää investointeja IoT-laitteisiin ja kunnonvalvonnan tietojärjestelmiin rakennusten, koneiden ja laitteiden kuntotietojen mittaamiseksi, keräämiseksi, tallentamiseksi ja analysoimiseksi. Vaikka investointi näyttäisi aluksi kalliilta, se voi maksaa itsensä nopeasti takaisin, jos kunnonvalvonnan kohteiksi valitut rakennukset, koneet ja laitteet ovat arvokkaita ja niiden ennalta määrätyt ennaltaehkäisevät kunnossapitokustannukset ovat suhteellisen korkeat. Hyvä uutinen on, että paristokäyttöisten IoT-sensorien hinnat ovat laskeneet ja niiden asennuskustannukset ovat myös suhteellisen alhaiset.  Monet kunnonvalvontajärjestelmät toimitetaan nykyään langattomien tietoverkkojen kautta ohjelmistopalveluna (pilvipalvelu) kuten nykyaikaiset pilvipohjaiset kunnossapitojärjestelmät.

Ohjeistava ennaltaehkäisevä kunnossapito vaatii myös investointeja IoT-laitteisiin ja kunnonvalvontajärjestelmiin rakennusten, koneiden ja laitteiden kuntotietojen mittaamiseksi, keräämiseksi, tallentamiseksi ja analysoimiseksi. Lisäksi kerättyjen kuntotietojen analysointiin ja tulevien vikojen ennustamiseen on otettava mukaan erityisasiantuntijoita tai on hyödynnettävä tekoälyä. Jos rakennusten, koneiden tai laitteiden huolto edellyttää pitkän seisokkiajan, sinun kannattaa harkita erityisasiantuntijoiden ennustusten ja ohjeiden hyödyntämistä ennakkohuoltojen suunnitteluun ja toteuttamiseen, jotta voit minimoida ennakkohuoltojen vaikutukset tuotantoon, myyntiin, asiakaspalveluun ja yrityksen tuottavuuteen.

Kunnossapitostrategioiden valitseminen ei ole helppoa. Mutta me voimme auttaa.

 

OTA YHTEYS