5 min lukuaika

Mikä on kunnossapitostrategia?

OTA YHTEYS
Featured Image

Kunnossapitostrategia vaikuttaa käyttöomaisuuden saatavuuden, luotettavuuden ja laadun parantamiseen sekä kunnossapito-ohjelmien kustannusten optimointiin.

Kunnossapito on monen yritysjohtajan mielestä vain tukitoiminto tai kustannuspaikka, minkä vuoksi monet yritykset eivät ole kehittäneet kunnollista kunnossapitostrategiaa, vaikka rakennusten, koneiden ja laitteiden käytettävyys ja luotettavuus ovat tulleet yhä tärkeämmiksi erityisesti pääomavaltaisilla toimialoilla.

Onko sinun yrityksellä kunnossapitostrategia?

Yritysjohdon olisi hyvä asettaa tuotannon ja kunnossapidon pitkän aikavälin päämäärä ja strategiset tavoitteet sekä antaa tuotanto- ja kunnossapitopäälliköiden työskennellä yhdessä sopivien kunnossapitostrategioiden valitsemiseksi ja kunnossapito-ohjelmien kehittämiseksi.

Tämä blogikirjoitus selittää:

 • Mikä on kunnossapidon tarkoitus?
 • Mikä on kunnossapidon päämäärä?
 • Mitä ovat kunnossapitotavoitteet?
 • Mikä on kunnossapitostrategia?
 • Kuinka valita oikea kunnossapitostrategia?

KUNNOSSAPIDON TARKOITUS

Mikä on kunnossapidon tarkoitus?

Yrityksen perustajat määrittelevät ensin yrityksen toimialan ja toiminnan tarkoituksen sekä luovat organisaatiolle mission, vision ja perusarvot, joiden avulla tehdään jatkossa strategiasia valintoja.

Kirjailijat Eliyahu M. Goldratt ja Jeff Cox kirjoittivat kirjan nimeltä "The Goal: A Process of Ongoing Improvement", jossa he väittävät, että yrityksen olemassaolon tarkoitus on tuottaa rahaa omistajilleen.

andreas-klassen-gZB-i-dA6ns-unsplash

Valokuvan on ottanut Andreas Klassen / Unsplash  

Kunnossapidon tarkoitus voidaan määritellä yleisellä tasolla seuraavasti:

"Kunnossapidon tarkoituksena on varmistaa tuotantorakennusten, koneiden ja laitteiden ja liiketoiminnan muun käyttöomaisuuden käytettävyys ja tehokkuus mahdollisimman pienillä kustannuksilla ja ottaen huomioon tuotannon ja kunnossapidon luotettavuus, laatu, turvallisuus ja ympäristö."

Kunnossapidon tarkoitus on johdettava yrityksen tarkoituksesta ja sen tulee olla linjassa yrityksen mission, vision ja arvojen kanssa.

 

KUNNOSSAPIDON PÄÄMÄÄRÄ

Mikä on kunnossapidon päämäärä?

Jos yrityksesi olemassaolon tarkoitus on ansaita rahaa, niin sinun kannattaa keskittyä tuottavuuden parantamiseen eli myy, tuota ja toimita enemmän tuotteita ja palveluja asiakkaille samalla, kun pienennät varastoja ja vähennät yrityksen tuotannon ja kunnossapidon sekä muiden toimintojen kustannuksia.

Kunnossapidolle sopiva päämäärä voisi olla esimerkiksi:

"Kunnossapidon tavoitteena on vähentää suunnittelemattomat huoltoseisokit nollaan vuoteen 2025 mennessä."

Varastojen pienentämiseen liittyvä tavoite kunnossapidolle voisi olla esimerkiksi:

"Kunnossapidon tavoite on tunnistaa tuplanimikkeet ja poistaa turhat varaosat ja materiaalit varastoista vuoteen 2025 mennessä."

Kustannusten vähentämiseen liittyvä kunnossapitotavoite voisi olla:

"Kunnossapidon tavoitteena on vähentää kiireellisten korjaustöiden määrä alle 2 prosenttiin kaikista kunnossapitotöistä vuoteen 2025 mennessä."

Nämä tavoitteet ovat ns. SMART-tavoitteita eli tarkkoja, mitattavissa olevia, saavutettavissa olevia, realistisia ja oikea-aikaisia.

 

KUNNOSSAPITOTAVOITTEET

Mitä ovat kunnossapitotavoitteet?

Kunnossapitotavoitteet on määritelty eurooppalaisessa standardissa (EN 13306:2017) seuraavasti:

Kunnossapitotavoitteet ovat kunnossapitotoimille asetettuja ja hyväksyttyjä tavoitteita.

Kunnossapidon tavoitteet tulee linjata tuotannon ja kunnossapidon päämäärien kanssa, jotta tuotanto ja kunnossapito voivat yhdessä saavuttaa päämäärät ja strategiset tavoitteet. Strategisten tavoitteiden kohteina voivat olla esimerkiksi käyttökustannukset, käytettävyys, luotettavuus ja laatu sekä terveellinen ja turvallinen työympäristö sekä ympäristövaikutukset.

Kunnossapitotavoitteet ohjaavat kunnossapitostrategioiden valintaa ja käyttöomaisuuden kunnossapito-ohjelmien kehittämistä.

 

KUNNOSSAPITOSTRATEGIA

Mikä on kunnossapitostrategia?

Kunnossapitostrategia määritellään eurooppalaisessa standardissa (EN 13306:2017) seuraavasti:

"Johtamismenetelmä, jota käytetään kunnossapitotavoitteiden saavuttamiseksi."

Valittavana on kaksi perustyyppistä kunnossapitostrategiaa, ja ne määritellään eurooppalaisessa standardissa (EN 13306:2017) seuraavasti:

 • Korjaava kunnossapito, jonka tarkoitus on korjata rakennukset, koneet ja laitteet vikaantumisen jälkeen ja palauttaa ne tilaan, jossa ne voivat suorittaa niiltä vaaditun toiminnon;
 • Ennaltaehkäisevä kunnossapito, jonka tarkoitus on arvioida ja/tai lieventää tuotteen vaurioitumisen todennäköisyyttä ja vähentää sitä.

Monet yritysjohtajat ymmärtävät ennaltaehkäisevän kunnossapidon strategiset edut, mutta he eivät kuitenkaan usein edes harkitse muita ennaltaehkäiseviä kunnossapitostrategioita kuin ennalta määrättyyn aikaan perustuvaa kunnossapitoa.

KORJAAVA KUNNOSSAPITOSTRATEGIA

Korjaavaa kunnossapitostrategiaa kutsutaan myös "run to failure" -strategiaksi, jossa korjaavat toimenpiteet suoritetaan nimensä mukaisesti vasta sen jälkeen, kun rakennukset, koneet tai laitteet ovat rikkoutuneet.

Korjaavan kunnossapitostrategian tarkoituksena on palauttaa käyttöomaisuuden toimintakunto entiselleen.

Korjaava kunnossapitostrategia valitaan sellaisille rakennuksille, koneille tai laitteille, joiden vikaantuminen on hyväksyttävää eli vioista ei aiheudu merkittäviä seurauksia ihmisille, muille koneille tai kalustolle tai ympäristölle. Eikä ole löydettävissä teknisesti tai taloudellisesti toteuttamiskelpoisia tapoja estää kyseessä olevia vikoja.

On olemassa kaksi pääasiallista korjaavaa kunnossapitotyyppiä eli viivästetty ja välitön korjaava kunnossapito. Välitöntä kunnossapitoa tulee välttää mahdollisimman paljon, koska se on kallein kunnossapitotyyppi.

Kallein kunnossapitotyyppi on välitön kunnossapito.

Kiireelliset välittömästi suoritettavat kunnossapitotyöt suunnitellaan usein suuressa kiireessä tai suunnittelematta ollenkaan ja siksi välitön kunnossapito on tehotonta ja kallista. Monta kertaa kalliimpi kuin hyvin suunniteltu ennaltaehkäisevä huolto.

Varmistathan, että korkeintaan 1-2 % kunnossapitotöistä on kiireellistä välitöntä kunnossapitoa.

Kuinka paljon aikaa, rahaa ja energiaa käytät kiireellisten kunnossapitotöiden suorittamiseen?

 

matt-c-j6oWhh7l4Ig-unsplash

Valokuvan on ottanut Matt C on Unsplash

MILTÄ TUNTUU KIIREELLIISTEN KUNNOSSAPITOTÖIDEN SUORITTAMINEN?

 • Kunnossapitotiimin johtaminen tuntuu luultavasti kuin yliopistollisen sairaalan keskuspalokunnan tai ensiapuyksikön johtamiselta.
 • Kunnossapitopäälliköt saavat päivittäin tuotantopäälliköiltä vihaisia soittoja, joissa vaaditaan rikkoutuneiden koneiden ja laitteiden korjaamista välittömästi.
 • Jos suunnittelemattomien huoltoseisokkien määrä ovat suhteellisen korkea ja yli 80 % kunnossapitokustannuksistasi kertyy kertaluonteisten välittömien korjaustyömääräysten suunnittelusta ja kiireellisten korjaustehtävien suorittamisesta, voit turvallisesti sanoa, että olet ns. "korjaustilassa".
Pelastat rakennuksia, koneita ja kalustoa romutukselta.

 

ENNAltaehkäisevä kunnossapitoSTRATEGIA

Ennaltaehkäisevä kunnossapitostrategia toteutetaan ennenkuin koneet tai laitteet rikkoutuvat.

Ennaltaehkäisevän kunnossapitostrategian tarkoituksena on pitää aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet hyvässä toimintakunnossa ja käytössä kellon ympäri.

Ennaltaehkäisevä kunnossapito voidaan luokitella neljään luokkaan:

 • ennalta määrätty aika- tai käyttöperusteinen kunnossapito,
 • kuntoon perustuva kunnossapito ja
 • ennakoiva kunnossapito sekä
 • ohjattu kunnossapito.

Aika- ja käyttömääräperusteisessa kunnossapidossa ei oteta huomioon rakennusten, koneiden tai laitteiden kuntoa, mikä voi aiheuttaa tarpeettomia kunnossapitotöitä ja kunnossapitokustannusten nousun. Muut ennaltaehkäisevät kunnossapitotyypit käyttävät koneen kuntotietoja ajoittaakseen kunnossapitotehtävien suorittamisen, mikä vähentää tarpeettomien kunnossapitotöiden määrää ja kunnossapitokustannuksia.

 

ANEO Zero (1200 x 628 px) (1) (copy)

Valokuvan on ottanut Aneo Software Oy

MILTÄ TUNTUU ENNALTAEHKÄISEVÄN KUNNOSSAPIDON JOHTAMINEN?

 • Kunnossapidon johtaminen tuntuu luultavasti enemmän paikallisen vapaapalokunnan tai paikallisen sairaalan terveydenhuoltoyksikön johtamiselta.
 • Kunnossapitopäälliköt vastaanottavat viikoittain ystävällisiä puheluita tuotantopäälliköiltä, jotka pyytävät tietoja suunnitelluista tulossa olevista kunnossapitotöistä, jotka edellyttävät tuotantokatkoja seuraavien tulevien viikkojen tai kuukausien aikana.
 • Jos suunnittelemattomien huoltoseisokkien määrä on suhteellisen pieni ja yli 80 % kunnossapidon kustannuksista kertyy tarkastusten ja ennaltaehkäisevien kunnossapitotyömääräysten suunnittelusta ja toistuvien ennaltaehkäisevien kunnossapitotehtävien suorittamisesta, voit turvallisesti sanoa, että olet ns. ennaltaehkäisevässä tilassa.
Pidennät käyttöomaisuuden käyttöikää.

 

RISKIPERUSTEINEN KUNNOSSAPITO

Kuinka valita oikea kunnossapitostrategia?

Riskien arviointiin perustuva kunnossapito on lähestymistapa, joka auttaa sinua päättämään, minkä tyyppisen kunnossapitostrategian valitset käyttöomaisuudellesi. Voit käyttää riskinarviointimenetelmiä ja luokitella rakennukset, koneet ja laitteet niihin, joilla on korkein riskitaso ja niihin, joilla on pienin riski.

Riskiarvioinnin tuloksen perusteella voit kohdentaa tarkastuksia ja ennaltaehkäiseviä kunnossapitotöitä useammin kohteille, joilla on suhteellisesti suurempi riski ja erittäin suuri vaikutus yrityksen tuottavuuteen. Matalamman riskin  omaaville kohteiden ennaltaehkäisevien kunnossapitotöiden suorittamista voidaan harventaa .

 

OTA YHTEYS

PYYDÄ LISÄTIETOJA