3 min lukuaika

Mikä on kunnossapidon johtamisprosessi?

OTA YHTEYS
Featured Image

Kunnossapitostrategian toteuttaminen ja yrityksen johdon asettamien kunnossapitotavoitteiden saavuttaminen on haastavaa johtuen usein kunnossapitoprosessin puutteesta, joten kunnossapitopäälliköiden kannattaa kehittää ensin kunnossapidon johtamisprosessi ja sitten siihen liittyvät toteutus- ja tukiprosessit, minkä jälkeen koko kunnossapitoprosessin kehittäminen on saatu valmiiksi.

 

JOHTAMISPROSESSI

Mikä on kunnossapidon johtamisprosessi?

Eurooppalainen EN 17007:2017 -standardi kuvaa johtamisprosessia seuraavasti:

"Johtamisprosessi määrittää menettelytavat ja strategian sekä organisaation, jakaa vastuut, neuvottelee budjetteja, hallitsee toimia, analysoi dataa ja johtaa jatkuvaa parantamisprosessia."

Eurooppalaisen EN 17007:2017 -standardin mukaan on olemassa vain yksi kunnossapidon johtamisprosessi, jota kutsutaan nimellä:

MANAGE MAINTENANCE (MAN)

MAN-prosessin tarkoitus on seuraava:

"MAN-prosessin tavoitteena on johtaa kunnossapitoa yrityksen johdon asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi."

Aneo Softwarella tiedämme, ettei ole helppoa kehittää yrityksen kunnossapitoprosessia tyhjästä. Sen jälkeen, kun MAN-prosessin kehitys on tehty, on paljon helpompaa kehittää jäljellä olevia toteutus- ja tukiprosessit, jotta yrityksen kunnossapitoprosessin kehitys saadaan päätökseen.

2022-10-31 The MAN Process

VALOKUVA: The MAN Process

LÄHDE: EN17007 Maintenance process and associated indicators

PERUSPROSESSIT

MAN-prosessi sisältää seitsemän avaintoimintoa tai perusprosessia, jotka ovat:

  1. Kunnossapidon menettelytapojen ja kunnossapitostrategian laatiminen - Yrityksen mission, vision, arvojen, määräysten noudattamisen ja yleisten tavoitteiden pohjalta yhtiön johto määrittelee kunnossapidon menettelytavat, strategian ja kehitystoimenpiteet. Ja kunnossapitojohto kehittää ylläpitoprosessia kunnossapitopolitiikan ja -strategian toteuttamista varten.
  2. Sisäisten ja ulkoisten toimintojen tunnistaminen - Kunnossapidon menettelytapojen ja strategian avulla voidaan tunnistaa omien huoltoryhmien tehtävät ja kunnossapitopalvelujen toimittajille ulkoistetut tehtävät.
  3. Organisaation, työnkuvausten ja vastuiden määrittäminen - Kunnossapidon menettelytavat ja strategia auttavat myös määrittämään kunnossapidon tehtävät ja toimenkuvaukset sekä tunnistamaan tarpeita päivittää omia kunnossapitotaitoja, joita tarvitaan kunnossapitotehtävien suorittamiseen. 
  4. Budjettien valmistelu ja neuvotteleminen - Kunnossapidon budjetointi on kunnossapitopäällikön vastuulla ja hän laatii budjetin yrityksen johdon hyväksyttäväksi.
  5. Toiminnan valvominen - Kaikkien kunnossapitoprosessiin sisältyvien toimenpiteiden valvonta on kunnossapidon johdon vastuulla, jotta ylläpidon tavoitteet ja tavoitteet saavutetaan.
  6. Tarvittavien kunnossapitotietojen määrittäminen, kerääminen, analysoiminen ja välittäminen yrityksen johdolle - Kunnossapidon johto on myös vastuussa asiaankuuluvien tietojen keräämisen perustamisesta ja sen saamisesta helposti saataville päätöksentekoa varten.
  7. Menettelytapojen ja kunnossapitostrategian kehittäminen - Kunnossapidon johto vastaa myös kerättyjen tietojen analysoinnista, jotta kunnossapidon menettelytapoja, strategiaa ja kunnossapitoprosessia voidaan jatkuvasti mukauttaa ja parantaa.

    Kun kunnossapidon johtamisprosessi ja sen seitsemän perusprosessia on kehitetty, on aika aloittaa kunnossapidon toteutus- ja tukiprosessien kehittäminen. Jos sinulla on vaikeuksia kunnossapitoprosessin kehittämisessä, älä epäröi soittaa meille! Me voimme auttaa.

 

OTA YHTEYS

 

Maintenance ProcesS

Mikä on kunnossapitoprosessi?

Kunnossapitoprosessissa kuvataan, miten kunnossapitoa hallitaan, miten ei-toivottuja tapahtumia ehkäistään, miten rikkoutuneet koneet ja vikaantuneet laitteet palautetaan vaadittuun tilaan, miten parannetaan rakennusten, koneiden ja laitteiden kuntoa ja miten toimitaan kohteiden pitämiseksi hyvässä toimintakunnossa.

Kunnossapitoprosessissa kuvataan myös johtamis- ja toteutusprosessien kannalta tarpeelliset tukiprosessit.

Eurooppalainen EN 17007:2017 -standardi luokittelee kunnossapitoprosessin kolmeen prosessiryhmään:

"Johtamisprosessi, joka määrittää menettelytavat ja strategian sekä organisaation, jakaa vastuut, neuvottelee budjetteja, hallitsee toimia, analysoi dataa ja johtaa jatkuvaa parantamisprosessia."
"Toteutusprosessit, jotka tuottavat odotetut tulokset. Ne sisältävät ennaltaehkäisevän ja korjaavan kunnossapitoprosessin, jotka jakavat yhteisen suoritusprosessin, mukaan lukien valmistelun, ajoituksen ja tehtävien suorittamisen kohteille. Toteutusprosessit sisältävät myös kolmannen prosessin rakennusten, koneiden ja laitteiden parantamiseksi."
"Tukiprosessit, jotka ovat välttämättömiä toteutus- ja johtamisprosessien kannalta."

LÄHDE: EN17007 Maintenance process and associated indicators