Featured Image

Kunnossapitojärjestelmä tai lyhyesti CMMS on tietokoneistettu kunnossapitojärjestelmä, jonka avulla voit ohjata kunnossapidon prosesseja ja saada kunnossapitotyöt tehdyksi paremmin tai halvemmalla.

Ja se tekee kunnossapidon prosesseista sekä korjaus- ja huoltotöistä ennakoitavampia.

Tämä blogikirjoitus selittää:
 • Mikä on kunnossapitojärjestelmä?
 • Mitä on kunnossapitoprosessi?
 • Mitä ovat kunnossapitotyöt?

CMMS

Mikä on kunnossapitojärjestelmä?

Kunnossapitojärjestelmä on tietokoneistettu kunnossapidon hallintajärjestelmä ja ohjelmisto, joka

 • pitää käyttöomaisuus- ja varastotiedot ajan tasalla;
 • mahdollistaa rakennusten, koneiden ja laitteiden kuntotietojen keräämisen;
 • seuraa huoltotöiden suorittamista ja niihin liittyviä tietoja; ja
 • helpottaa kunnossapitotoimia sekä johtamis-, toteutus- ja tukiprosesseja.

Kunnossapitojärjestelmää käyttävät teollisuudenalat, jotka haluavat pitää rakennukset, koneet ja laitteet hyvässä toimintakunnossa ja tuotannon käynnissä ympäri vuorokauden.

Kunnossapitojärjestelmän tietokanta on käyttöomaisuuden, varaosien ja materiaalien sekä palvelupyyntöjen, työmääräysten ja tehtävien ylläpidon ydin.

Kunnossapitotietojen omistus on tärkeää yritysten omistajille, hallituksen jäsenille ja ylimmälle johdolle, joiden on tehtävä päätökset käyttöpääomaisuuden peruskorjaamisesta ja uusien vastaavien rakennusten, koneiden tai laitteiden hankinnasta.

Nykyaikaiset kunnossapitojärjestelmät toimitetaan asiakkaille langattomien tietoverkkojen kautta ohjelmistopalveluna eli ns. pilvipalveluna.

ANEO Zero CMMS on esimerkki kunnossapitojärjestelmästä, jota toimitetaan asiakkaille tietoverkon kautta. Tämän ohjelmistopalvelun on kehittänyt Aneo Software Oy.

 

KUNNOSSAPITOPROSESSI

Mikä on kunnossapitoprosessi?

Eurooppalainen EN17007 standardi ryhmittelee kunnossapitoprosessin osaprosessit kolmeen tyyppiin:

 • Johtamisprosessi,
 • Toteutusprosessit, ja
 • Tukiprosessit.

EN17007 määrittelee kunnossapitoprosessit suunnilleen näin:

"Johtamisprosessi, joka määrittää kunnossapidon toimintapolitiikan ja strategian, määrittelee organisaation, jakaa vastuita, neuvottelee budjetteja, hallitsee toimia, analysoi dataa ja johtaa jatkuvaa parantamisprosessia."
"Toteutusprosessit, jotka tuottavat odotetut tulokset. Ne sisältävät ennaltaehkäisevän ja korjaavan kunnossapidon, jotka jakavat yhteisen toteutusprosessin, mukaan lukien valmistelun, ajoituksen ja tehtävien suorittamisen kohteille, sekä kolmannen prosessin luotettavuuden ja ylläpidettävyyden parantamiseksi."
"Tukiprosessit, jotka ovat välttämättömiä toteutus- ja johtamisprosessien kannalta."

LÄHDE: EN17007

 

KUNNOSSAPITOTYÖT

Mitä ovat kunnossapitotyöt?

Strategynin perustajan Tony Ulwickin Jobs-to-Be-Done-teoria on lähestymistapa, jonka mukaan ihmiset ostavat tuotteita ja palveluita, koska heillä on jokin työ, joka heidän tarvitsee saada tehdyksi ja jonka he haluavat tilata palveluna. Vaihtoehtoisesti he tilaavat tuotteita, joiden avulla he voivat itse saada työn tehdyksi. Ajattelutapa soveltuu tuotantoon ja kunnossapitoon.

Tuotanto tilaa kunnossapidolta korjaus- ja huoltopalveluja, kun he havaitsevat rakennuksissa, koneissa tai laitteissa vikoja tai tekevät muita havaintoja, jotka voivat aiheuttaa tuotantohäiriöitä.

Kunnossapitoinsinöörit suunnittelevat ja kunnossapitoasentajat suorittavat kunnossapitotyöt sisäisenä palveluna tuotannolle. Vaihtoehtoisesti tuotanto voi tilata kunnossapitotyöt ulkopuoliselta urakoitsijalta.

 

The Job Map™

 

The Job-Map

 

LÄHDE: STRATEGYN

Tony Ulwick väittää, että kaikenlaisissa töissä on samat 8 vaihetta ja mielestäni näin on myös kunnossapitotöiden osalta:

 1. Määritä (Define) kunnossapitotyö ja luo työmääräys, määritä palvelun tilaajan tavoitteet ja suunnittele resurssit, kuten huoltotiimit, työkalut ja huoltotyön suorittamiseen tarvittavat muut laitteet;
 2. Etsi (Locate) kunnossapitotöiden suorittamiseen tarvittavat tiedot, varaosat ja materiaalit sekä aseta ne saataville noudettavaksi tai toimitettavaksi työpisteeseen;
 3. Valmistele (Prepare) työpiste ja luo työympäristö niin, että töiden tekeminen on turvallista ja helppoa;
 4. Varmista (Confirm), että asiakkaasi ja huoltotiimisi ovat valmiita työn suorittamiseen ja että tarvittavat varaosat ja materiaalit ovat helposti saatavilla töiden suorittamiseen;
 5. Suorita (Execute) kunnossapitotyö, lisää työhön käytetyt varaosat ja materiaalit työtehtäville ja dokumentoi käynnissä olevat työt sekä raportoi työn tulokset ja työn tekemiseen käytetty työaika;
 6. Seuraa (Monitor) tuloksia ja arvioi, suoritettiinko kunnossapitotyö onnistuneesti;
 7. Muokkaa (Modify) työmääräyksiä parantaaksesi tulevien tehtävien suorittamista;
 8. Sulje (Conclude) kunnossapitotyö ja valmistaudu tekemään seuraava kunnossapitotehtävä.

Lue lisää Jobs-To-Be-Done-teoriasta Lance A. Bettencourtin ja Anthony W. Ulwickin kirjoittamasta Harvard Business Review-lehden englanninkielisestä artikkelista, The Customer-Centered Innovation Map, (Toukokuu 2008).

 

OTA YHTEYS

PYYDÄ LISÄTIETOJA