4 min lukuaika

Mitä ovat kunnossapitotyypit?

OTA YHTEYS
Featured Image

Jotkut yritykset antavat rakennusten, koneiden ja laitteiden mennä rikki ja niiden kunnossapito perustuu yksinomaan korjaavaan kunnossapitostrategiaan. Monet yrittäjät kyllä ymmärtävät ennaltaehkäisevän kunnossapidon strategiset edut, mutta he eivät kuitenkaan usein edes harkitse muita kunnossapitotyyppejä kuin ennalta määrättyyn aikaan perustuva kunnossapito.

Kunnossapitotyypit ovat eri versioita korjaavista ja ennaltaehkäisevistä kunnossapidon strategioista, jotka valitaan käyttöomaisuuden kunnossapitoon tuotannon ja kunnossapidon strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tämä blogikirjoitus selittää, mitkä kuusi tyyppiä on otettava harkittavaksi:

  1. Viivästetty korjaava kunnossapito
  2. Välitön korjaava kunnossapito
  3. Ennalta määrätty aika- tai mittariperusteinen kunnossapito
  4. Kuntoperusteinen kunnossapito
  5. Ennakoiva kunnossapito
  6. Ohjeistettu kunnossapito

 

KUNNOSSAPITOTYYPIT

Mitä ovat kunnossapitotyypit?

 

Kunnossapitotyypit luokitellaan eurooppalaisen standardin (EN 13306:2017) mukaan kahteen pääluokkaan:

  • korjaava kunnossapito, joka suoritetaan vasta sen jälkeen, kun laitevika on havaittu tai kone on rikkoutunut;
  • ennaltaehkäisevä kunnossapito, joka suoritetaan ennen rakennusten, koneiden tai laitteiden vikaantumista.

KORJAAVA KUNNOSSAPITOSTRATEGIA

Korjaavaa kunnossapitostrategiaa kutsutaan myös "run to failure" -strategiaksi, jossa kunnossapitotehtävä suoritetaan vasta sen jälkeen, kun laitteet ovat vikaantuneet tai koneet ovat jo menneet rikki.

Korjaavan kunnossapitostrategian tarkoituksena on palauttaa rakennusten, koneiden ja laitteiden toiminta tai kunto entiselleen.

Korjaava kunnossapitostrategia valitaan kunnossapitokohteelle, jonka viasta ei aiheudu merkittäviä seurauksia ihmisille, aineellisille aineille tai laitteille tai ympäristölle tai jonka vian ehkäisemiselle ei löydy teknisesti tai taloudellisesti toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja.

Korjaavat kunnossapitostrategia luokitellaan kahteen tyyppiin niiden kiireellisyyden perusteella:

Viivästetty korjaava kunnossapito ei ole kiireellistä ja kunnossapitotehtävien suorittaminen voidaan viivästyttää annettujen sääntöjen mukaisesti. Tuotannon käyttäjien tai muiden sidosryhmien luomat palvelupyynnöt käynnistävät usein kertaluonteisten viivästettyjen korjaustyömääräysten luomisprosessin. Jos viivästetyt korjaavat kunnossapitotehtävät suoritetaan samaan aikaan muiden kunnossapitotehtävien kanssa ajan ja kustannusten säästämiseksi, ne voidaan luokitella opportunistisiksi korjaaviksi kunnossapitotehtäviksi. Ja kun viivästetyt korjaavat kunnossapitomääräykset ajoitetaan, ne voidaan luokitella ajoitetuiksi korjaaviksi kunnossapitotehtäviksi.

Välitöntä korjaavaa kunnossapitoa voidaan kutsua myös hätähuolloksi ja se suoritetaan viipymättä laitevian havaitsemisen jälkeen, jotta vältytään ei-hyväksiltä seurauksilta. Vikailmoitukset tai tapahtumaraportit käynnistävät yleensä välittömät korjaavat kunnossapitotoimenpiteet, joilla vähennetään huoltoseisokkien määrää ja omaisuudelle, ihmisille ja ympäristölle aiheutuvia lisävahinkoja. Kunnossapidon suunnittelijan tulee nopeasti luoda kertaluonteinen korjaustyömääräys ja varata tarvittavat resurssit kunnossapitotehtävien nopeaan suorittamiseen.

matt-c-j6oWhh7l4Ig-unsplash

Valokuvan on ottanut Matt CUnsplash

Hätähuoltoja tulee välttää niin paljon kuin mahdollista ja varmista, että korkeintaan 1-2 % kunnossapidosta on hätähuoltoa.

Kuinka paljon aikaa, rahaa ja energiaa käytät kiireellisten kunnossapitotöiden suunnitteluun ja suorittamiseen?

 

ENNALTAEHKÄISEVÄ KUNNOSSAPITO

Ennaltaehkäisevä kunnossapitostrategian mukaan kunnossapitotyöt suunnitellaan ja tehtävät  suoritetaan ennen kuin laitteet vikaantuvat tai koneet rikkoutuvat.

Ennaltaehkäisevän kunnossapidon strategian tarkoituksena on pitää käyttöomaisuus hyvässä toimintakunnossa ja tuotanto käynnissä kellon ympäri.

Ennaltaehkäisevä huolto voidaan luokitella neljään tyyppiin:

Ennalta määrätty kunnossapito suoritetaan määrätyin aikavälein tai käyttömäärän perusteella. Ennaltaehkäisevän kunnossapidon työmääräykset ovat usein laitevalmistajan ennalta määrittämiä. Laitevalmistajat vaativat säännöllisiä aika- tai mittaripohjaisia huoltovälejä, jotta laitetakuu pysyy voimassa sen umpeutumispäivään asti. Ennalta määrätyssä kunnossapitostrategiassa ei oteta huomioon käyttöomaisuuden kuntoa, mikä voi johtaa tarpeettomaan kunnossapitoon ja kunnossapitokustannusten nousuun.

Kuntoperusteinen kunnossapito sisältää fyysisten olosuhteiden arvioinnin, analyysin ja mahdolliset kunnossapitotoimenpiteet. Kuntoperusteiset kunnossapitotehtävät voidaan käynnistää käyttäjän havainnoinnin, tarkastuksen, mittauksen tai testauksen sekä tietolähteistä automaattisesti kerättyjen kuntotietojen perusteella.

Kuntoperusteisen kunnossapitostrategian tarkoituksena on etsiä todisteita siitä, että kone- tai laitevika on tapahtumassa tai tulee tapahtumaan lähitulevaisuudessa.

jorge-ramirez-0vmMg1r7FRU-unsplash (1)Valokuvan on ottanut Jorge RamirezUnsplash

Ennakoiva kunnossapito määritellään eurooppalaisessa standardissa (EN 13306:2017) "kuntoon perustuvaksi kunnossapidoksi, joka suoritetaan ennusteen perusteella, joka on johdettu toistuvasta analyysistä tai tunnetuista ominaisuuksista ja tuotteen huononemisen merkittävien parametrien arvioinnista". Ennakoiva kunnossapito on pohjimmiltaan edistyneempi lähestymistapa kuntoon perustuvaan kunnossapitoon. Ennusteet perustuvat antureilta automaattisesti kerättyihin konetietoihin sen määrittämiseksi, onko koneen kunto poikkeamassa normaaleista käyttöolosuhteistaan ja onko se matkalla kohti konevikaa.

Ennakoivan kunnossapidon tarkoitus on ennakoida, milloin kone rikkoutuu, ja sitten määritellä asianmukaiset ennaltaehkäisevät kunnossapitotoimenpiteet.

Ohjeistettu kunnossapito käyttää koneiden kuntotietoja algoritmien perusteina ja ehdottaa kunnossapitotoimenpiteitä koneoppimisen ja tekoälyn avulla. Se on ehkä edistynein tapa kuntoon perustuvassa kunnossapidossa, koska se ehdottaa kunnossapitotoimenpiteitä koneiden kuntoon perustuvien ennusteiden lisäksi.

MITÄ KUNNOSSAPITOTYYPPIÄ MINUN PITÄISI KÄYTTÄÄ?

Korjaavan kunnossapitostrategian valitseminen ja käyttöomaisuuden rikkoutuminen voi tulla kalliiksi. Se voi kuitenkin olla oikea strategia alhaisemman riskin omaaville rakennuksille, koneille ja laitteille, jotka eivät voi vaikuttaa tuotannon ja tuotteiden sekä palvelujen käytettävyyteen, luotettavuuteen tai laatuun. Tai jos ei löydy teknisesti tai taloudellisesti järkevää tapaa estää vikoja.

Vähentääksesi omaisuuden kunnossapitokustannuksia, voit soveltaa ns. vianetsintämenetelmiä tarkastuksiin, joiden tarkoituksena on havaita piileviä laitevikoja ja konevikoja, jotka eivät vielä vaikuta toimintaan. Jos tarkastusten aikana havaitaan laitevikoja, tulee luoda korjaustyömääräykset vikaantuneiden koneiden ja laitteiden korjaamiseksi, ennen kuin ne aiheuttavat lisää vahinkoa muille koneille ja kalustolle.

Käyttöomaisuuteen kannattaa luonnollisesti soveltaa ennalta määrättyä aika- tai käyttöperusteista kunnossapitostrategiaa laitevalmistajien ja -toimittajien vaatimusten ja ohjeiden mukaisesti takuuajan voimassaoloaikana.

Takuuaika on ajanjakso, joka takaa ilmaiset korjaus- ja huoltopalvelut, jos normaalissa, ohjeiden mukaisen käytön aikana ilmenee toimintahäiriö.

Takuuajan umpeuduttua voit jatkaa valmistajan suosittelemaa kunnossapitostrategiaa tai vaihtaa toiseen.

Riskeihin perustuva kunnossapito on lähestymistapa, joka auttaa sinua päättämään, minkä tyyppisen kunnossapitostrategian valitset käyttöomaisuudellesi.

Voit käyttää riskinarviointimenetelmiä käyttöomaisuuden luokittelemiseksi niihin, joilla on korkein riskitaso, ja niihin, joilla on pienin riski koneen rikkoutuessa tai laitevian sattuessa.

Riskiarvioinnin tuloksen perusteella voit kohdentaa tiheämmin tarkastuksia ja ennaltaehkäisevää kunnossapitoa kohteille, joilla on suhteellisesti suurempi riski ja erittäin korkea vikavaikutus. Harvempiin tarkastuksiin ja ennaltaehkäisevään huoltoon voidaan kohdentaa pienemmän riskin omaisuutta.

Kun olet valinnut käyttöomaisuudellesi parhaan kunnossapitostrategian, sinun tulee kehittää ennaltaehkäiseviä ennakkohuolto-ohjelmia. On olemassa 7 tapaa optimoida ennakkohuolto-ohjelma. Kun olet ensin luonut ennaltaehkäisevät ennakkohuolto-ohjelmat, voit optimoida ne kustannusten säästämiseksi.

 

 

OTA YHTEYS

PYYDÄ LISÄTIETOJA