Featured Image

Kunnossapitopäälliköillä on vaikeuksia toteuttaa kunnossapitostrategiaa ja saavuttaa yrityksen johdon asettamat strategiset ja operatiiviset tavoitteet kunnossapitoprosessin puutteen vuoksi, joten heidän kannattaa ensin keskittyä yrityksen kunnossapitoprosessin suunnitteluun ja sen jälkeen jatkaa sen parantamista edelleen, jotta sekä tuotannon että kunnossapidon tavoitteiden saavuttaminen olisi helpompaa.

Tämä blogikirjoitus selittää:

KUNNOSSAPITOPROSESSI

Mikä on kunnossapitoprosessi?

Kunnossapitoprosessissa kuvataan, miten kunnossapitoa hallitaan, miten ei-toivottuja tapahtumia ehkäistään, miten rikkoutuneet koneet ja vikaantuneet laitteet palautetaan vaadittuun tilaan, miten parannetaan rakennusten, koneiden ja laitteiden kuntoa ja miten toimitaan kohteiden pitämiseksi hyvässä toimintakunnossa.

Kunnossapitoprosessissa kuvataan myös johtamis- ja toteutusprosessien kannalta tarpeelliset tukiprosessit.

Eurooppalainen EN 17007:2017 -standardi luokittelee kunnossapitoprosessin kolmeen prosessiryhmään:

"Johtamisprosessi, joka määrittää menettelytavat ja strategian sekä organisaation, jakaa vastuut, neuvottelee budjetteja, hallitsee toimia, analysoi dataa ja johtaa jatkuvaa parantamisprosessia."
"Toteutusprosessit, jotka tuottavat odotetut tulokset. Ne sisältävät ennaltaehkäisevän ja korjaavan kunnossapitoprosessin, jotka jakavat yhteisen suoritusprosessin, mukaan lukien valmistelun, ajoituksen ja tehtävien suorittamisen kohteille. Toteutusprosessit sisältävät myös kolmannen prosessin rakennusten, koneiden ja laitteiden parantamiseksi."
"Tukiprosessit, jotka ovat välttämättömiä toteutus- ja johtamisprosessien kannalta."

 

JOHTAMISPROSESSI

Mikä on kunnossapidon johtamisprosessi?

On vain yksi kunnossapidon johtamisprosessi:

MANAGE MAINTENANCE (MAN)

Eurooppalaisen EN 17007:2017 standardin mukaan MAN-prosessin tarkoitus on seuraava:

"MAN-prosessin tavoitteena on johtaa kunnossapitoa yrityksen johdon asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi."

LÄHDE: EN17007 Maintenance process and associated indicators

 

TOTEUTUSPROSESSIT

Mitä ovat toteutusprosessit?

Eurooppalainen EN 17007:2017 -standardi kuvaa toteutusprosesseja seuraavasti:

"Toteutusprosessit, jotka tuottavat odotetut tulokset. Ne sisältävät ennaltaehkäisevän ja korjaavan kunnossapitoprosessin, jotka jakavat yhteisen suoritusprosessin, mukaan lukien valmistelun, ajoituksen ja tehtävien suorittamisen kohteille. Toteutusprosessit sisältävät myös kolmannen prosessin rakennusten, koneiden ja laitteiden parantamiseksi."

Kunnossapidon toteutusprosesseja on kolme:

 1. Prevent undesirable events (PRV); 
 2. Restore the items in required state (COR); ja
 3. Improve the items (IMP).

Lisäksi PRV- ja COR-prosesseilla on yhteinen aliprosessi nimeltään: Act on the items to maintain.

Aneo Softwarella tiedämme, ettei ole helppoa kehittää yrityksen kunnossapitoprosessia tyhjästä. Sitten, kun kunnossapitoprosessin johtamisprosessin kehitys on saatu valmiiksi, on huomattavasti helpompi ryhtyä kehittämään sekä näitä toteutusprosesseja että alla kuvattuja tukiprosesseja, jotta yrityksen kaikki kunnossapitoprosessin osat saadaan valmiiksi.

 

TUKIPROSESSIT

Mitä ovat kunnossapidon tukiprosessit?

Eurooppalainen EN 17007:2017 -standardi kuvaa yksitoista tukiprosessia, jotka ovat välttämättömiä kunnossapidon johtamis- ja toteutusprosessien kannalta:

 1. HSE = Ensure personal health and safety to individuals and preserve environment in maintenance;
 2. BUD = Budget maintenance items;
 3. DOC = Deliver the operational documentation;
 4. DTA = Manage data;
 5. ENG = Deliver maintenance requirements during items design and modification;
 6. OPT = Improve the results;
 7. TOL = Deliver the tools, support equipment and information system;
 8. SPP = Deliver spare parts;
 9. RES = Provide internal human resources;
 10. SER = Provide maintenance services; and
 11. IST = Provide the needed infrastructures.

Sen jälkeen, kun kunnossapidon johtamisprosessin, toteutusprosessien ja tukiprosessien kehitys on saatu valmiiksi, on koko kunnossapitoprosessin kehitys saatu valmiiksi.

Jos sinulla on vaikeuksia kunnossapitoprosessin kehittämisen kanssa, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä.

Me voimme auttaa.

 

OTA YHTEYS