OTA YHTEYS

KUNNOSSAPITO

KETTERÄKSI 24/7

Yritykset ponnistelevat ikääntyvän kalustonsa kanssa, joten kehitimme ANEO Zeron, ketterän pilvipohjaisen kunnossapitojärjestelmän, joka helpottaa kunnossapidon toiminnanohjausta ja auttaa pitämään rakennukset, koneet ja laitteet hyvässä toimintakunnoissa!OTA YHTEYS PYYDÄ LISÄTIETOJA

 

 

 

 

SÄÄSTÄ AIKAA

Kunnossapidon asentajat kuluttavat työaikaa hallinnollisiin tehtäviin, joten me kehitimme ANEO Zero Mobiilisovelluksen, joka helpottaa ja nopeuttaa työmääräysten vastaanottamista, varaosien noutamista ja tulosten raportoimista, jotta sinä voit säästää aikaa ja keskittyä työn tekemiseen.

SÄÄSTÄ RAHAA

Kunnossapito kuluttaa yhä enemmän aikaa ja rahaa ikääntyvän kaluston korjaamiseen, joten me kehitimme ANEO Zeron, joka helpottaa ja nopeuttaa ennakkohuoltojen suunnittelua ja toteutusta ja auttaa kuluttamaan vähemmän aikaa ja rahaa korjaustöiden tekemiseen

LISÄÄ MYYNTIÄ

Yritykset ovat turhautuneet tuotannon huonoon käyttöasteeseen, joten kehitimme ANEO Zeron, joka auttaa pitämään rakennukset, koneet ja laitteet hyvässä toimintakunnossa ja nostamaan tuotannon käyttöastetta, jotta voit tuottaa ja myydä enemmän tuotteita ja palveluita.

Älä aja kalustoasi korjauskelvottomaan kuntoon!

 • Olet sijoittanut pääomasi tuotannon koneisiin ja laitteisiin tokalustoon, mutta tuotantotiimisi ei kykene tuottamaan haluttuja tuloksia suunnitelman mukaisesti.

 • Olet kehittänyt kunnossapitostrategian, mutta huolto- ja kunnossapitotiimisi ei pysty toteuttamaan sitä odotetulla tavalla.

 • Et pääse käsiksi kaluston korjaus- ja huoltohistoriaan etkä saa tarvittavia kustannusraportteja.

 • Korjaus- ja huoltoseisokkeihin kuluva aika kasvaa jatkuvasti ja tuotannon käytettävyys vähenee vastaavasti.

 • Tuotannon, tuotteiden ja palvelujen laatu heikkenee ja yrityksesi tuottaa ei saavuta haluttuja tuotanto- ja myyntitavoitteita.

 • Toiminnaohjausjärjestelmäsi eivät osaa tallentaa tärkeitä käyttöomaisuustietoja ja tallennetujen tiedon käytettävyys on heikolla tasolla.

Lyhennä suunnittelemattomat korjaus- ja huoltokatkot nollaan!

Se ottaa aikansa ...

Kunnossapitostrategian ja -kulttuurin muuttaminen vie aikaa ja energiaa.

HubSpot Video

 

Ikääntyvän kaluston käytettävyyden ja toiminnan laadun parantaminen ei ole helppoa.

 • Olemme nähneet monien huoltotiimien yrittävän löytää tapoja säästää kustannuksia ja huoltaa ikääntyviä rakennuksia, koneita ja laitteita paremmin.

 • Huoltotiimisi ansaitsee työkalut, joilla voi pitää tuotantokaluston hyvässä kunnossa.

 • Voit hankkia sinulle parhaiten soveltuvat ohjelmistopalvelut kunnossapidon toiminnanohkjaukseen meiltä!

Muuta tilanne eduksesi!

 

Muutoksen myötä:

 • Suunnittelemattomiin huoltoseisokeihin kuluva aika lyhenee.

 • Tuotannon käytettävyysaste ja tulosten laatu paranee.

 • Käyttökustannukset alenevat.

 • Pääomakustannukset optimoituvat.

 • Käyttöpääoman tuottoaste paranee.

PYYDÄ LISÄTIETOJA

Me voimme auttaa sinua.

 

Ota nämä 5 askelta:

 • Tunnista toiminnalle kriittiset koneet ja laitteet!

 • Kehitä ennakkohuolto-ohjelmat!

 • Tunnista kriittiset varaosat ja materiaalit!

 • Kouluta tuotannon ja kunnossapidon henkilökunta!

 • Hanki ANEO Zero CMMS kunnossapidon ketterä toiminnanohjausjärjestelmä meiltä!

OTA YHTEYS

 

Taloudelliset Vaikutukset

OPEX

Käyttökustannukset laskevat merkittävästi johtuen huoltoseisokkien huomattavasta vähentymisestä 35 - 45% ja kunnossapidon kustannuksista alenemisesta 25 - 35%.

 

CAPEX

Pääomakustannukset laskevat johtuen merkittävien laiterikkoutumisien vähentymisestä jopa 70–75 % ja varastoon sitoutuneiden varaosien määrän pienentymisestä.

ROA

Käyttöpääoman tuottoasteen paraneminen johtuu huoltoseisokkien huomattavasta vähenemisestä 35 - 45% ja tuotantoon käytettävissä olevan ajan kasvusta 20 - 25%.

Kustannussäästöt

ENNALTAEHKÄISEVÄ

ENNAKKOHUOLTO

12 - 18 % 

Tutkimukset osoittavat, että oikean aikaperusteisen ennaltaehkäisevän ennakkohuolto-ohjelman toteuttaminen voi säästää keskimäärin jopa 12-18% verrattuna puhtaasti reaktiivisiin korjausohjelmiin verrattuna.

ENNAKOIVA

ENNAKKOHUOLTO

8 - 12 % 

Oikein toimivien koneiden ja laitteiden kunnonseurantaaan perustuvien ennakoivien huolto-ohjelmien toteuttaminen voi tuottaa 8–12% ylimääräisiä kustannussäästöjä verrattuna pelkästään ennaltaehkäisevää käyttöä hyödyntävään ohjelmaan verrattuna.

KOKONAIS

VAIKUTUS

30 - 40 % 

Riippuen kaluston korjausperusteisesta kunnossapidosta sekä koneiden ja laitteiden  kunnosta, täydellinen muutos reaktiivisesta  korjaustoiminnasta ennakoivaan kunnossapitoon voi tuottaa jopa 30-40% kokonaiskustannussäästöt.

Aneo Software Oy

 

YHTIÖ

 • ANEO Software Oy on kunnossapidon ratkaisuihin erikoistunut suomalainen ohjelmistopalveluyritys.
 • Parannamme jatkuvasti ANEO Zero CMMS -kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmää asiakkailtamme saatujen palautteiden ja käyttäjiltä saatujen kokemusten perusteella.
 • Asiakkaamme käyttävät järjestelmää ohjelmistopalveluna langattoman tietoverkon (pilvipalvelu) kautta ympäri vuorokauden.
 • Käyttäjät tarvitsevat mobiililaitteen tai tietokoneen ja verkkoselaimen päästäkseen järjestelmään paikallisen WiFin tai 4G LTE / 5G -tietoverkon kautta.
 • Käyttäjien henkilötietoja suojataan EU: n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. GDPR on kenties tiukin yksityisyyttä ja turvallisuutta koskeva laki maailmassa.
 • Asiakkaiden tiedot tallennetaan hyvin suojattun palvelinkeskuksen palvelimella Suomessa.
 • Ohjelmistopalvelusopimuksemme perustuvat Keskuskauppakamarin kautta saatavilla oleviin IT2018-ehtoihin.

Kokemus & Osaaminen

 • Olemme auttaneet yli 10000 käyttäjää muuttamaan toimintatapaa, jolla he pitävät rakennukset, koneet ja laitteet hyvässä käyttökunnossa.
 • Toimitamme kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmän ohjelmistopalveluna sadoille tehtaille ja toimipaikoille, jotka tuottavat tuotteita ja palveluita 24/7.
 • Asiantuntijoillamme on vuosikymmenien kokemus  kunnossapidon eri osa-alueista.
 • Asiantuntijamme ovat valmiita auttamaan sinua tarvittaessa!
HubSpot Video

 

PYYDÄ LISÄTIETOJA

 

Asiakaslausuntoja

"Lisääntynyt kilpailu sekä nykyisissä että uusissa liiketoiminnoissa aiheuttaa paineita kannattavuudelle, mikä vaatii keskittymistä sekä kustannustehokkuuden että kilpailukyvyyn parantamiseen. ANEO Zero CMMS (ent. Artturi) kunnossapidon ohjausjärjestelmällä on merkittävä rooli koko arvoketjun kustannustehokkuuden parantamisessa ja luotettavuuden ylläpidossa."
VF_logo
Jari Keskinen
Kunnossapitopäällikkö
”Ydinliiketoimintaamme kuuluu sähkön ja lämmön hankinta, jakelu ja myynti sekä voimalaitosten jajakeluverkkojen kehittäminen, rakentaminen ja kunnossapito. Toimintamme perustuu kilpailukykyiseen energian hintaan, osaavaan henkilöstöön, palvelun luotettavuuteen,kannattavuuteen ja ympäristöystävällisiin prosesseihin. ANEO Zero CMMS kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmällä on tärkeä rooli voimalaistosten jajakeluverkkojen kunnossapidossa ja luotettavien palvelujen ylläpidossa."
logo2x
Jari Lahtinen
Lämmönhankinta-asiantuntija
“Our goal is to reduce the time spent on developing crane inspection reports to zero and keep our crane technicians focused on delivering crane services."
CSA logo
Jari Rantala, Managing Director
CSA Crane Service Asia Co., Ltd.
“We use ANEO Zero CMMS to support our crane inspection, testing and maintenance services, manage product sales, and maintain our tools & equipment used for providing services in Asia."
CSA logo
Gerdo Dittmar, Service Manager
CSA Crane Service Asia Co., Ltd.
“Our goal is to reduce the unplanned maintenance downtime to zero by keeping our workshop, machinery, tools, and equipment in good working order."
Agon Pacific -logo 2016 (Karhu)
Tommi Ijäs, CEO
Agon Pacific Co., Ltd.
“We use ANEO Zero CMMS to enhance our overall control in our maintenance program, reflecting a much better follow-up in our preventive maintenance program, improve machinery repair cost evaluation to ultimately provide ready to use tools and equipment at any given time."
Agon Pacific -logo 2016 (Karhu)
Guy Black, Plant Manager
Agon Pacific Co., Ltd.

Black logo - no background-2

cloud-based

maintenance management

system

 

Seuraavat stepit

Aloita ennakoiva kunnossapito!

I

ENSIKONTAKTI

Aloitetaan tutustumalla lähtötilanteeseen ja selvitetään yhdessä kunnossapidon tarpeet ja vaatimukset, jotta löydämme sopivat ohjelmistosovellukset kunnossapidolle.

II

DEMO

Lähtötilanteen selvityksen ja ohjelmistopalvelujen esittelyn sekä kokeilun perusteella voimme määritellä ohjelmistopalvelupaketin laajuuden ja laatia ehdotuksen sinulle tutustuttavaksi.

 

 

III

KÄYTTÖÖNOTTO

Ohjelmistopalvelusopimuksen allekirjoittamisen jälkeen perustamme tietokannan pilvipalvelimelle ja lataamme lähtötiedot, minkä jälkeen voit käyttää järjestelmää.

 

OTA YHTEYS

 

 

 

Soveltuvuusselvitys

Voimme suunnitella ja toteuttaa ohjelmistopalvelun soveltuvuusselvityksen yhdessä siten, että pääset kokeilemaan järjestelmän käyttöä omilla tiedoillasi.

Suosittelemme soveltuvuusselvitystä erityisesti suurille yrityksille, jotka ovat harkitsemassa kunnossapidon järjestelmän vaihtoa.

 

 

PYYDÄ LISÄTIETOJA

 

MUUTOKSEN VAIKUTUKSET

Mikään ei muutu ...

 • Vastailet jatkossakin kiireellisiin palvelupyyntöihin ja hälytyspuheluihin.

 • Lähetät asentajia työkohteisiin ensin tarkastamaan, mitä pitää korjata ennen kuin he voivat aloittaa varsinaisen korjaustyön.

 • Asentajat joutuvat kuluttamaan aikaa varaosien etsimiseen tai odottamaan puuttuvien varaosien toimituksia.

 • Keksit hyviä selityksiä tuotannon ja asiakaspalvelun tai asiakkaiden kysymyksiin, miksi tuotanto seisoo tai miksi palvelu ei pelaa kunnossapidon takia?

Kuvittele mitä tapahtuu, jos päätät vain jatkaa rikkoutuvien koneiden ja laitteiden korjaamista ...

HubSpot Video

 

PYYDÄ LISÄTIETOJA

Keskityt jatkossa ...

 • Ennakkohuolto-ohjelmien kehittämiseen uusille rakennuksille, koneille ja laitteille.

 • Tulevien projektien korjaus- ja huoltotyömääräysten suunnitteluun, resurssien kohdistamiseen ja tarvittavien varaosien ja materiaalien tilaamiseeen hyvissä ajoin ennen projektien käynnistymistä.

 • Valmiiksi kuitattujen korjaus- ja huoltotyömääräysten tarkastuksiin ja  raportointiin.

 • Kunnossapidon ennakkohuoltosuunnitelmien budjetoimiseen yhdessä tuotannon tai asiakkaiden kanssa.

Kuvittele mitä tapahtuu, kun annat kunnossapidolle ammattilaisten ohjelmistotyökalut

HubSpot Video

 

OTA YHTEYS

Color logo with background-1

Pyydä lisätietoja

OTA YHTEYS

 

HubSpot Video

 

Yhteydenottolomake