Wannipha Ananthasuk

Lean Maintenance คืออะไร? - การเดินทางแบบลีน

Lean Maintenance เป็นกลยุทธ์ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดของเสียและความไร้ประสิทธิภาพในการจัดการสินทรัพย์ถาวรในการดำเนินงาน จำเป็นต้องมีการจัดการการบำรุงรักษาแบบ Lean เพื่อให้งานบำรุงรักษาลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

Agile Maintenance: ความสดใหม่ในการจัดการการบำรุงรักษา

สิ่งที่คุณทำนั้นเป็นเพียงแค่การเสียของอุปกรณ์ที่ไม่คาดคิดหรือการซ่อมแซมที่น่าประหลาดใจ...

ไขความมหัศจรรย์ของการจัดการบำรุงรักษาที่ถูกต้องและสมดุล

สวัสดีผู้อ่านที่ชื่นชอบการบำรุงรักษา! วันนี้...

การบำรุงรักษาตามกำหนด คืออะไร?

Photo by Towfiqu Barbhuiya on Unsplash

Prescriptive Maintenance หรือเรียกสั้น ๆ ว่า RxM...

การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์คืออะไร?

Photo by petr sidorov on Unsplash

การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า PDM...

การบำรุงรักษาเชิงแก้ไขคืออะไร?

การบำรุงรักษาเชิงแก้ไข (CM)...

การบำรุงรักษาตามเงื่อนไขคืออะไร?

Condition-Based Maintenance หรือเรียกสั้นๆ ว่า CBM คือ...

กระบวนการบำรุงรักษาคืออะไร?

ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษากำลังประสบปัญหาในการดำเนินการตามกลยุทธ์การบำรุงรักษา...