Ratkaisut

Kunnossapidon uusi tulevaisuus

Artturi Stream

Kunnossapidon hallinta

Artturi Stock

Varaosavaraston hallinta

Artturi Purchase

Ostojen hallinta

ANEO MDM

Järjestelmän sisältötiedon harmonisointi

Artturi Stream

Kunnossapidon hallinta

Artturi kunnossapitojärjestelmä on ollut osana suomalaista kunnossapitokultturia jos kolmen vuosikymmenen ajan. Jatkuva kehittyminen, hyvät perustominnallisuudet ja räätälöitävyys ovat taanneet Artturia käyttäville yrityksille erinomaisen lähtökohdan kunnossapitotoiminnan kehittämiselle ja tehostamiselle.

Artturi Stream edustaa tulevaisuutta kunnossapitojärjestelmän käytössä jossa ei ole merkitystä millä päätelaitteella tai missä järjestelmää käytät. Eri käyttäjäroolien mukaiset näkymät helpottavat päivittäistä käyttöä riippuen siitä kuinka laajasti eri omiaisuuksia käyttäjä haluaa nähdä. Uusi sovellustekninen arkkitehtuuri mahdollistaa sen että Artturi Stream -kunnossapidon- ja huoltopalveluhallinnan järjestelmään tullaan esittelemään paljon teollisuuden toimialan digitalisaation mukaansa tuomia vallankumouksellisia ominaisuuksia.

Artturi Stream perusominaisuudet:

fa-
Laiterekisterin hallinta
fa-

Töidenhallinta

fa-

Tuotannon työpyynnöt

fa-

Ennakoivan kunnossapidon hallinta

fa-

Varaosat

fa-

Dokumentit ja media

fa-

Raportointi

Artturi Stream lisäominaisuudet:

fa-

Kunnossapidon ostojen hallinta

fa-

Sähköpostihälytykset

fa-

Kumppaniliittymä

fa-

Työlupien hallinta

fa-

Integraatiot muihin järjestelmiin

fa-

Toimipaikkalaajennus

Artturi Stock

Varaosavaraston hallinta

Tuotantoprosessin katkoton toiminta varmistetaan kunnossapitopalvelun korkealla laadulla. Osana tätä laatua on kunossapidon materiaaliprosessi jossa tuotantolaitteiden varaosien saatavuus on varmistettu. Hyvä toimittajaverkosto ja koordinoitu ostotoiminta sekä ennakoiva kunnossapidon suunnittelu varmistavat omalta osaltaan sen että tuotantotoiminnan katkojen määrän todennäköisyys on minimoitu.

Äkilliset ja ennakoimattomat laiterikot ja vikaantumiset ovat kuitenkin aina mahdollisia ja saattavat aiheuttaa suuriakin tuotannon menetyksiä. Kriittisten varaosien sekä nopeasti kiertävien varaosien saatavuus on turvattava paikallisesti toimivan varaosavaraston avulla. Päätavoite, minkä tahansa materiaalin hallintajärjestelmän osalta, on saavuttaa tarpeellinen palvelutaso mahdollisimman pienin materiaali- ja hallintokustannuksin.

Artturi Stock on varaosavarastonhallintaan toteutettu Artturi -kunnossapidonhallinnanjärjestelmän lisäosa, jolla voidaan hoitaa kunnossapito-organisaation tai pelveluyrityksen materiaalinhallinnan tarpeet.

Artturi Stock sisältää kaikki varastonhallinnan perusprosessit (otto, palautus, inventointi, saapuminen) sekä materiaalikustannusten seurannan. Sovellus toimii saumattomasti osana Artturi Stream –kunnossapidonhallinnan järjestelmää, mutta voidaan ottaa käyttöön myös itsenäisesti vain varastonhallinnan käyttöön.

Artturi Stock sisältää myös mobiili-käyttöliittymän, jolla varastotoimenpiteitä voidaan hoitaa esim. teollisella käsipäätelukijalla, joka tukee etäluentaa.

Artturi Purchase

Ostojen hallinta

Osana toimivaa kunnossapidon materiaalinhallinnanprosessia on ostojen hallinta tärkeässä roolissa. Kunnossapitoprosessin vaatiman materiaalin oikea-aikainen saatavuus ja sijainti varmistetaan toimivilla varastonohjausjärjestelmillä jota ostojärjestelmän optimoitu käyttö tukee.

Artturi Osto-järjestelmä sisältää muun muassa toimittajarekisterinhallinnan, ostotilaus- ja ostokehoitehallinnan, laskujen käsittelyn sekä tilausten seurannan. Ostojärjestelmä tukee omana itsenäisenä osana Artturi -kunnossapidonhallintaa.

ANEO MDM

Järjestelmän sisältötiedon harmonisointi

Sisältötieto on olennainen osa kunnossapitojärjestelmän sujuvaa käyttöä. Järjestelmän sisältö muuttuu koko ajan aktiivisen käytön myötä ja onkin tärkeää että säännöt ja toimintatavat sisältötiedon ylläpidolle on olemassa.

Artturi MDM -sovelluksella voidaan ylläpitää järjestelmässä olevaa tietoa hyödyntäen excel-pohjaista sovellustyökalua. Tiedon ylläpito ja päivitys on helppoa ja se voidaan tehdä yksittäisinä ajoina tai pienempinä osakokonaisuuksina häiritsemättä kuitenkaan kunnossapitojärjestelmän päivittäistä käyttöä.